Zostań zdobywcą funduszy

« powrót 2017-06-16

Żyrardów, 16.06.2016 r. 

 

 

Informacja prasowa 

 

"Działamy wspólnie, wspieramy lokalnie" to nazwa projektu społecznego, do udziału w którym zapraszają Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych (MRIES) z Puszczy Mariańskiej i Kuźnia Inicjatyw "Wiskitki.org" (Kuźnia). Projekt ma na celu pomóc stowarzyszeniom i fundacjom z powiatu żyrardowskiego pozyskiwać fundusze na realizowane przez nie ważne inicjatywy lokalne dla mieszkańców. Rekrutacja do projektu potrwa do 23 czerwca. Wszystkie informacje znajdują się na stronie www.wspieramlokalnie.pl 

 
- Widzimy, że nasze lokalne organizacje w bardzo ograniczony sposób starają się pozyskać środki ze zbiórek publicznych, wpłat darowizn od osób prywatnych i firm, zbiórek w internecie - mówi Katarzyna Niewczas (MRIES) - W ramach projektu będziemy rozwijać umiejętności niezbędne do podejmowania zbiórek. Wprowadzą nas w temat specjaliści, których zaprosiliśmy do prowadzenia szkoleń. 

 
- Bardzo nam zależy na współpracy między organizacjami przy zdobywaniu funduszy - podkreśla Jakub Kamiński (Kuźnia) - pierwszą próbą była wspólna kampania w 2016 r. pt. "Zostaw 1% podatku w powiecie żyrardowskim". Teraz chcemy tę współpracę kontynuować w innych działaniach. 

 
Projekt będzie trwał do końca roku. Zakłada m.in. szkolenia, spotkania animujące współpracę, stworzenie strony internetowej poświęconej lokalnym inicjatywom społecznym oraz spotkanie podsumowujące - Festiwal Dobroczynności. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki wsparciu Zarządu Województwa Mazowieckiego. 

AktualnościCzłowiek - najlepsza inwestycja