Szkolenie "Jak zbudować partnerstwo i współpracę lokalną z poszanowaniem równości i różnorodności?"

« powrót 2013-11-25

Stowarzyszenie BORIS zaprasza osoby działające w organizacjach pozarządowych, partnerstwach, grupach nieformalnych na terenie Warszawy i całego Mazowsza na bezpłatne szkolenie dotyczące polityki równości i stosowania zasady równych szans w działaniach lokalnych. Termin i miejsce: 5-6 grudnia 2013 (16 godz. dydaktycznych), w Warszawie.

Dzięki udziałowi w szkoleniu poznasz:

  • zasady, które pomogą zbudować partnerstwo i współpracę lokalną z poszanowaniem równości i różnorodności społecznej
  • wpływ stereotypów i uprzedzeń na możliwość partnerskiej współpracy
  • przyczyny dyskryminacji i jej konsekwencje dla procesu budowania partnerstwa i rozwoju lokalnego
  • postawy sprzyjające owocnej współpracy z osobami/ osób z różnorodnych grup społecznych
  • metody przeciwdziałania dyskryminacji i reagowania na nią w animacji lokalnej czy podczas współpracy partnerskiej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia noclegi dla osób spoza Warszawy, materiały szkoleniowe, catering.

Na formularze zgłoszeniowe czekamy do 3 grudnia 2013. Decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszenia należy przesyłać na adres:kasias@boris.org.pl. Miejsce, w którym odbędą się szkolenia zostanie wskazane osobom zakwalifikowanym (po zakończeniu rekrutacji). Osoba do kontaktu: Katarzyna Sekutowicz, Stowarzyszenie BORIS.


Źródło: http://www.ngo.pl/

AktualnościCzłowiek - najlepsza inwestycja