Bezpłatne, dwudniowe szkolenie warsztatowe ,,Wdrażać z sukcesem ‘’

« powrót 2013-12-02

Szkolenie skierowane jest do wszystkich beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem Priorytetów VI, VII, VIII oraz IX,realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z woj. mazowieckiego oraz dla potencjalnych beneficjentów, którzy są na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

W trakcie szkolenia omówione będą wybrane zagadnienia dotyczące prawidłowej realizacji projektu m. in.  kwalifikowalność wsparcia i uczestników, PEFS, efektywne zarządzanie finansami projektu, wniosek o płatność i inne (szczegółowy harmonogram w załączeniu).

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie załączonej ankiety zgłoszeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem opcji dotyczącej noclegu i dojazdu .

Ankiety zgłoszeniowe należy przesłać na adres e-mail: pokl_szkolenia@mazowia.eu  w terminie do dnia 5 grudnia 2013r. do godz. 12.00.


Telefon kontaktowy: 506 048 071

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają odrębnym mailem:

- informację potwierdzającą udział w szkoleniu;

- informację o dokładnym miejscu szkolenia .

Dopuszczamy możliwość udziału w szkoleniu maksymalnie 3 osób z jednej instytucji.

Uwaga:

  1. Liczba miejsc na szkolenie ograniczona.
  2. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  3. Szkolenie bezpłatne (dojazd, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe, catering).

 

Źródło: http://www.witrynawiejska.pl/

AktualnościCzłowiek - najlepsza inwestycja