Zostałeś zwolniony z pracy lub jesteś zagrożony zwolnieniem? Zgłoś się na szkolenie!

« powrót 2013-12-11

Lechaa Consulting Sp. z o.o zaprasza do udziału w projekcie „SZANSA DLA AKTYWNYCH”

 

W ramach projektu zapewniamy wsparcie szkoleniowo-doradcze w skład którego wchodzą:

- Poradnictwo psychologiczne

- Grupowe poradnictwo zawodowe

- Doradztwo biznesowe

- Szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”

-Szkolenia „Księgowość w MŚP”

-PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – w wyniku konkursu oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego mającego na celu ocenę najlepszych pomysłów na biznes i biznesplanów zostanie wyłonione 60 osób, które otrzymają dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 35 000 zł. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest ukończenie wsparcia szkoleniowo-doradczego (przyznanie wsparcia finansowego nastąpi w dwóch turach: 36 dotacji w okresie styczeń – luty 2014 oraz 24 dotacje w okresie kwiecień – maj 2014)

 

Projekt skierowany jest do 100 osób (w tym min. 60 kobiet)  pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. mazowieckiego.

Adresatami wsparcia są osoby należące de jednej z 2 grup:

-50 osób zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przechodzącego/ych  procesy adaptacyjne i modernizacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie)

-50 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem  z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Pierwszeństwo udziału w projekcie przed osobami zagrożonymi zwolnieniem mają osoby przewidziane do zwolnienia.

Dodatkowo zapewniamy: materiały szkoleniowe, poczęstunek, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

REKRURACJA DO 28 LUTEGO 2014

 

 SZCZEGÓŁY NA STRONIE http://www.sda.lechaa.pl/ oraz w biurze projektu:

 

Lechaa Consulting Sp. z o. o.
Biuro projektu „Szansa dla aktynych”

ul. Zamiany 8 lokal użytkowy nr 2,  02-786 Warszawa (biuro ClockWork)

stacja metra Stokłosy

tel. kom. 530-585-365, 536-269-636

Do pobrania:

AktualnościCzłowiek - najlepsza inwestycja