Inne Szkolenia

Źródła finansowania NGO - seminarium

2013-09-04

Stowarzyszenie Boris zaprasza na seminarium "Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych", które odbędzie się 24 września 2013 w Warszawie,

więcej

Rekrutacja na szkolenia Biznesplan w NGO

2013-08-29

Stowarzyszenie BORIS zaprasza na szkolenia „BIZNESPLAN W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ”. Oferta przeznaczona jest zarówno dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (działalność gospodarcza lub działalność statutowa odpłatna) jak i spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej.

więcej

Szkolenie z prwa autorskiego

2013-08-26

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska zaprasza pracowników i aktywistów z sektora pozarządowego oraz instytucji publicznych na szkolenia na temat prawa autorskiego, wolnego licencjonowania i udostępniania zasobów w Sieci.

więcej

Pomoc dla osób zwolnionych z województwa mazowieckiego

2013-08-07

Zaproszenie do udziału w projekcie szkoleniowo- dotacyjnym "CZAS NA ZMIANY! - kompleksowy outplacement na mazowszu".

więcej

Szkolenia - Równać Szanse

2013-07-23

We wrześniu 2013 r. w ramach Programu „Równać Szanse” odbędą się jednodniowe sesje szkoleniowe pt. „Jak napisać wniosek w Programie „Równać Szanse”.

więcej

Szkolenie z fundraisingu dla organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego

2013-07-09

W ramach projektu "Polski Fundraising" organizowanego we współpracy ze Swissfundraiusing prowadzona jest seria szkoleń na temat fundraisingu w całej Polsce.

więcej

Projekt. I co dalej? - warsztaty dla NGO

2013-07-01

Fundacja Wspomagania wsi zaprasza na warsztaty, których celem jest zaprezentowanie nowoczesnego sposobu zarządzania projektem społecznym, prowadzącym do jak najefektywniejszego wykorzystania jego rezultatów do rozwoju organizacji i jej dalszych działań.

więcej

Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową

2013-07-01

Trwa nabór na warsztaty organizowane przez Fundację Wspomagania Wsi dla członków zarządów organizacji pozarządowych działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców.

więcej

Szkolenie dla kadry akcji letniej

2013-05-15

Zarząd Oddziału PTSM zaprasza do udziału w szkoleniu dla kadry turystyczno - krajoznawczej, opiekuńczo - wychowawczej, księgowych oraz wolontariuszy wywodzących się ze stowarzyszeń pozarządowych z terenu powiatu żyrardowskiego.

więcej

Szkolenie z zakresu motywacji wolontariuszy

2013-05-06

Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich" zaprasza do udziału w ciekawym szkoleniu z zakresu motywacji wolontariuszy pt. „Co dodaje mi skrzydeł?”, które odbędzie się w maju 2013 w Warszawie.

więcej

Bezpłatne konsultacje z doradcą dla NGO z województwa łódzkiego

2013-04-23

Instytut Nowych Technologii w Łodzi zaprasza pracowników, członków oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych z woj. łódzkiego na indywidualne bezpłatne konsultacje realizowane w ramach projektu "Trzeci sektor - siłą społeczeństwa obywatelskiego!".

więcej

Szkolenie dla wolontariuszy

2013-04-23

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki, w ramach projektu "ABC wolontariatu" poszukuje chętnych do udziału w profesjonalnych szkoleniach.

więcej

Bezpłatne szkolenia dla NGO z woj. łódzkiego

2013-04-23

Instytut Nowych Technologii w Łodzi zaprasza pracowników, członków oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych z woj. łódzkiego na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu "Trzeci sektor - siłą społeczeństwa obywatelskiego!" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

Nawiązywanie partnerstwa w programie dotyczącym różnorodności kulturowej i artystycznej - warsztaty

2013-04-16

W związku z dużym zainteresowaniem możliwością aplikowania do Programu "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego" Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Operator Programu) we współpracy z Norweską Radą Sztuki planuje organizację warsztatów skierowanych do instytucji i organizacji zainteresowanych nawiązaniem współpracy partnerskiej z przedstawicielami organizacji z Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

więcej

Szkolenia dla wnioskodawców Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

2013-04-16

Operator Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, firma Ecorys, wraz z partnerem, Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk, zapraszają na bezpłatne szkolenia dotyczące Priorytetu 1. Grantu Blokowego: Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

więcej

Szkolenie PLANOWANIE PRACY PROJEKTEM

2013-04-08

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” wraz z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Planowanie pracy projektem", które odbędzie się 13 kwietnia 2013 w Kutnie.

więcej

Szukasz wolontariusza - seniora? Zgłoś się na szkolenie!

2013-04-08

Pracownia Animacji Społeczno-Ekonomicznej w ramach programu Centrum Wolontariatu planuje zorganizować szkolenie „Jak zdobyć i utrzymać wolontariusza seniora?”.

więcej

Skuteczne pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji - szkolenie OWES

2013-04-02

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim zaprasza na bezpłatne szkolenie "Skuteczne pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji".Oferta jest skierowana do pracowników organizacji pozarządowych z terenów Mazowsza

więcej

Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU zaprasza na szkolenie z zakresu promowania rezultatów projektów

2013-04-02

Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu" zaprasza na szkolenie z zakresu promowania rezultatów projektu.

więcej

Szkolenie PAJP - W słowach i między słowami – sztuka komunikacji w zespole

2013-03-27

Narodowa Agencja Programu \"Młodzież w działaniu\" zaprasza na szkolenie Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu dotyczące komunikacji w zespole, które odbędzie się w dniach 14-18 maja 2013 pod Warszawą.

więcej

AktualnościCzłowiek - najlepsza inwestycja