Nabór wniosków o dofinansowanie z Fundacji Kronenberga

« powrót 2015-02-16

W ramach Programu udzielane są dofinansowania instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

I. EDUKACJA

 • Innowacje w edukacji
 • Edukacja ekonomiczna
 • Dziedzictwo kulturowe i tradycje
 • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

II. ROZWÓJ LOKALNY

 • Priorytety opieki zdrowotnej
 • Polityka społeczna
 • Nauka przedsiębiorczości

Finansowane są, w ramach wszystkich obszarów programowych, takie działania, jak m.in.:

 • warsztaty,
 • szkolenia,
 • konkursy i olimpiady

O dotacje mogą wnioskować:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • szkoły,
 • domy kultury,
 • biblioteki,
 • jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.

Organizacja składająca wniosek musi posiadać własne konto bankowe.

Szkoły również muszą posiadać własne konto bankowe, niezależne od organu prowadzącego. W przypadku gdy szkoła ma rachunek bankowy udostępniony przez organ prowadzący, wniosek powinien być złożony przez instytucję prowadzącą.

Najbliższe terminy składania wniosków:

- od 2 marca do 27 marca 2015 r. - decyzja Zarządu Fundacji o przyznanych dotacjach
27 maja 2015 r.
- od 7 września do 2 października 2015 r. - decyzja Zarządu Fundacji o przyznanych dotacjach
25 listopada 2015 r.

W powyższym terminie będzie można składać zarówno wnioski o charakterze lokalnym jak i ponadlokalnym.

 

Regulamin przyznawania dotacji oraz szczegółowe informacje znajdują się na http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm#wnioski

 

 

źródło: www.citibank.pl

Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja