Konkurs PFRON: Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych na terenie Polski

« powrót 2014-03-03

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że do 31 marca 2014 r. przyjmowane są wnioski o przystąpienie do realizacji „Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych na terenie Polski” w 2014 r.

Wnioski należy składać do Biura PFRON – Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również druk wniosku o przyznanie środków finansowych dostępne są w zakładce dotyczącej programu:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wsparcia-miedz/915,Programwsparciamiedzynarodowychimprezsportowychdlaosobniepelnosprawnycho.html

Celem programu jest wsparcie dla organizowania w Polsce imprez sportowych o randze: igrzysk olimpijskich i europejskich, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, promujących aktywność sportową i integrację społeczną osób niepełnosprawnych. Program realizowany będzie na terenie całego kraju, od daty zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą do 31 grudnia 2015 roku. 

Adresatami programu są organizacje pozarządowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, które przygotowują się do
organizacji lub organizują międzynarodowe imprezy sportowe.

Źródło: http://www.ngo.pl/

Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja