Konkurs w Erasmus+: Wsparcie w reformowaniu polityk

« powrót 2014-03-13

Unijna Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego zaprasza do składania wniosków w Programie Erasmus+: Europejskie eksperymenty polityczne na polu edukacji i szkoleń oraz młodzieży: międzynarodowa współpraca w zakresie wdrażania innowacyjnych polityk pod kierownictwem władz publicznych wysokiego szczebla (EACEA/10/14, Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk – przyszłe inicjatywy). Wymagane utworzenia partnerstwa obejmującego minimum cztery podmioty reprezentujące trzy kwalifikujące się kraje.

Konkurs ma na celu zachęcenie władz publicznych z kwalifikujących się krajów do gromadzenia i oceny odpowiednich dowodów w celu wspierania i monitorowania reform politycznych przy użyciu uzasadnionych i powszechnie uznanych metod oceny opartych na badaniach terenowych prowadzonych na szeroką skalę.

Za kwalifikujące się uznaje się wnioski składane przez osoby prawne mające siedzibę w jednym z następujących krajów:

  • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej
  • kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
  • kraje kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii
  • Konfederacja Szwajcarska

Terminy

  • wnioski wstępne: 20 maja 2014 r. – zgodnie z datą stempla pocztowego,
  • wnioski pełne: 2 października 2014 r. – zgodnie z datą stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/966778.html?utm_source=prenumerata_najw&utm_medium=email&utm_campaign=10.03.2014


Źródło: http://www.ngo.pl/

 

Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja