Konkurs „PZU z Kulturą” edycja 2014 r.

« powrót 2014-03-10

Organizatorem Konkursu „PZU z Kulturą” jest Fundacja PZU. Celem Konkursu jest ułatwienie dzieciom i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców) dostępu do szeroko pojętej kultury, w szczególności kultury tzw. wysokiej.

Fundacja wspiera finansowo organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. poprzez przyznanie dotacji na realizację projektu.

W Konkursie mogą brać udział podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873) (organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego).

Szczegóły konkursu w załaczeniu.

Termin składania wniosków upływa 10.04.2014r


Źródło:https://www.facebook.com/konkursyNGO?fref=ts

Do pobrania:

Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja