Konkursy ogólnopolskie

IV edycja konkursu o Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman dla Osób Pomagającym Dzieciom Krzywdzonym

2014-03-03

Fundacja Dzieci Niczyje oraz Fundacja Zeszytów Literackich ogłaszają kolejną edycję konkursu o Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman – dla osób zasłużonych w pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy lub wykorzystywania. Statuetkę i nagrodę finansową w wysokości 5000 zł mogą otrzymać działacze społeczni, przedstawiciele służby zdrowia, oświaty i opieki socjalnej za swoją pracę na rzecz dzieci krzywdzonych. Zwycięzców Nagrody poznamy 29 maja 2014 r., podczas uroczystości w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

więcej

"Seniorzy w akcji" - to już siódma edycja konkursu!

2014-02-20

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają ogólnopolski konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji”. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje i wziąć udział w inspirujących warsztatach.

więcej

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Małe granty

2014-02-20

Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej. Najbliższy termin składania wniosków - 1 marzec 2014!

więcej

Konkurs na projekty społeczne! "Współpraca na rzecz zmiany społecznej"

2014-02-20

29 stycznia 2014 r. ogłoszono konkurs na projekty społeczne, które zawierają elementy innowacyjnej współpracy między organizacjami społecznymi, biznesem oraz instytucjami publicznymi. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 40,000€.

więcej

Program grantowy NCK dla Domów Kultury

2014-02-20

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014, który ma na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

więcej

Konkurs „Świetlica – Dzieci – Praca”

2014-02-17

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejną edycję Konkursu ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011-2015.

więcej

Konkurs FIO ogłoszony!

2014-02-17

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Termin składania ofert do 7 marca 2014 roku.

więcej

Konkurs na projekty społeczne! "Współpraca na rzecz zmiany społecznej"

2014-02-05

29 stycznia 2014 r. ogłoszono konkurs na projekty społeczne, które zawierają elementy innowacyjnej współpracy między organizacjami społecznymi, biznesem oraz instytucjami publicznymi. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 40,000€.

więcej

Otwarty konkurs w ramach programu Ministra PiPS „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”

2014-02-03

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza kolejny konkurs ofert, tym razem w ramach programu "Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności". Wnioski przyjmowane będą do 21 lutego!

więcej

Nowy konkurs FIO tuż tuż. Regulamin konkursu już dostęny!

2014-02-03

Regulamin Konkursu FIO w 2014 r. został przyjęty przez Komitet Sterująco-Monitorujący i zaakceptowany przez Ministra. Konkurs zostanie ogłoszony w pierwszych dniach lutego – po przystosowaniu Generatora Ofert FIO.

więcej

Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

2014-02-03

Ruszyła kolejna edycja Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Wnioski można składać do 19 lutego!

więcej

Otwarty konkurs w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

2014-02-03

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

więcej

Konkurs grantowy „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”

2014-02-03

Pszczoła to wyjątkowe stworzenie, niestety, grozi jej wiele niebezpieczeństw. Fundacja Nasza Ziemia ogłosiła konkurs grantowy „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, poprzez który chce zachęcić do podejmowania działań chroniących pszczoły.

więcej

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do udziału w konkursie "Razem '89"

2014-01-18

W 2014 roku Polska obchodzić będzie wyjątkowe święto - 25. rocznicę demokratycznych przemian w naszym kraju, których symbolicznym początkiem stały się wybory 4 czerwca 1989 roku. W związku z nadchodzącą rocznicą Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do wspólnego świętowania i udziału w konkursie.

więcej

Ruszył Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse 2014"

2014-01-18

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2014" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

więcej

Erasmus + - pierwsze terminy naborów!

2014-01-18

Od 1 stycznia 2014 roku rusza program Erasmus+, wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Pierwsze wnioski można składać już 17 marca.

więcej

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014 - III edycja

2014-01-13

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014”. Będą wspierane i finansowane projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Wnioski można składać do 28 lutego 2014 r.

więcej

Konkurs MSiR - Rozwijanie sportu dzieci i młodzieży

2014-01-02

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2014 zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży realizowanych w ramach projektów: „Organizacja wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów” oraz „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Oferty należy składać do 20 stycznia 2014.

więcej

Konkurs grantowy na autorskie projekty wolontariatu rodzinnego

2013-12-11

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz instytucje (jak np. biblioteki, szkoły, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej) do zgłaszania swoich autorskich projektów wolontariatu rodzinnego. Organizatorem konkursu jest Fundacja PZU oraz Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Na zwycięzców czeka 18 nagród! Wnioski można składać do 15 stycznia.

więcej

Zgarnij tablet za najlepszą pracę licencjacką lub magisterską o UE!

2013-12-04

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz, Centrum Europejskie im. Roberta Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospodarki ogłaszają V edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej.

więcej

Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja