Ostatnie nabory wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach PROW 2007-2013

« powrót 2013-12-02

Lokalna Grupa Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”  ogłasza ostatnie nabory wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach PROW 2007-2013 dla następujących operacji:

  1. Małe projekty – limit dostępnych środków:  537 015,25
  2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – limit dostępnych środków: 300 000,00 zł
  3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – limit dostępnych środków: 100 000,00 zł
  4. Odnowa i rozwój wsi – limit dostępnych środków: 245 359,00 zł

Jest to tematyczny nabór wniosków, zgodnych z poniższymi przedsięwzięciami, określonymi w LSR, realizującymi wskaźniki powiązane z poszczególnymi celami:

1)   Przedsięwzięcie I.1.1. Poprawa świadomości ekologicznej oraz odkrywanie
i eksponowanie dziedzictwa przyrodniczego,

2)   Przedsięwzięcie I.2.1. Zachowanie zabytków, pomników i miejsc pamięci narodowej,

3)   Przedsięwzięcie II.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej,

4)   Przedsięwzięcie II.1.2. Rozwój agroturystyki,

5)   Przedsięwzięcie II.1.3. Rozwój innej oferty turystyczno-rekreacyjnej,

6)   Przedsięwzięcie II.2.1. Rozwój przedsiębiorstw,

7)   Przedsięwzięcie II.2.2. Rozwój przedsiębiorczych postaw,

8)   Przedsięwzięcie III.1.2. Rozwój rzemiosła i rękodzielnictwa artystycznego,

9)   Przedsięwzięcie III.2.1. Wzrost umiejętności i potencjału społeczności.

 

Nabory wniosków rozpoczną się 30 grudnia br., a zakończą  27 stycznia 2014 r. 

Zapraszamy do zgłaszanie się na szkolenia z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy – w przypadku grupy kilku osób będziemy mogli przeprowadzić kilkugodzinne szkolenia w Puszczy Mariańskiej, Bolimowie i Wiskitkach.

Prosimy o kontakt telefoniczny: 46/831-81-17 lub mailowy: echo.leader@puszcza-marianska.pl

Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja