Konkurs „FIO-Mazowsze Lokalnie” wystartował!

« powrót 2014-07-22

Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My, ogłosiła start pierwszego konkursu na mikrodotacjedla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego.Termin składania wniosków upływa 12 sierpnia br. W ciągu trzech lat operatorzy FIO-Mazowsze Lokalnie planują przekazać ponad 2,1 mln zł w ramach mikrodotacji do 5 tys..

Konkurs ten jest pierwszym z cyklu, w którym można uzyskać mikrodotację, wysokości do 5 tysięcy złotych. W ramach całego programu „FIO-Mazowsze Lokalnie”, w ciągu najbliższych 3 lat zostanie rozdystrybuowane ponad 2,1 mln złotych w formie mikrodotacji.Tylko w 2014 roku na realizatorów lokalnych działań czeka ponad 600 tys. zł.

Głównym celem programujest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców Mazowsza na rzecz dobra wspólnego.W ramach konkursu, przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które m.in.:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel,
  • mają dobrze zaplanowane działania i mierzalne rezultaty,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego –  samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych.

Wnioski w konkursie można składać do 12 sierpnia 2014 roku.

Więcej informacji: załącznik


Do pobrania:

Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja