Konkurs na najlepszą inicjatywę społeczną seniorów

« powrót 2016-08-23

Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych
oraz Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”

 ogłaszają Konkurs na najlepszą inicjatywę senioralną w ramach projektu „Sieć Inicjatyw Senioralnych”

Termin składania wniosków konkursowych: 23 sierpnia -12 września 2016 r.

Cel konkursu:  Zwiększenie zaangażowania osób powyżej 60. Roku życia zrzeszonych w organizacjach senioralnych lub nieformalnych grupach senioralnych z terenu powiatu żyrardowskiego.

Uczestnicy: stowarzyszenia senioralne i nieformalne grupy seniorów (minimum 5 osób) z terenu powiatu żyrardowskiego.

Termin realizacji inicjatyw: 19 września – 30 listopada 2016 r.

Wysokość dofinansowania: maksymalny poziom dofinansowania jednej inicjatywy –  2500 zł

Tryb składania wniosków konkursowych: Wnioski o dofinansowanie inicjatyw społecznych seniorów należy składać wyłącznie na przygotowanych formularzach załączonych do niniejszego ogłoszenia, dostępnych na stronach internetowych realizatorów projektu „Sieć Inicjatyw Senioralnych” oraz w siedzibie stowarzyszenia Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych w Puszczy Mariańskiej przy ul. Króla Jana Sobieskiego 1. Ostateczny termin  składania wniosków konkursowych upływa 12 września 2016 r. o godz. 15.30. Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (za datę wpłynięcia wniosku uznaje się datę otrzymania wniosku przez organizatorów Konkursu). Wnioski przyjmowane są w siedzibie MRIES,  ul. Króla Jana Sobieskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 (12 września 2016 – do godz. 15.30).

Termin rozpatrzenia wniosków: przewidywany termin rozpatrzenia wniosków i ogłoszenia wyników konkursu – 19 września 2016 r. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kartami ocen przez powołaną w tym celu komisję konkursową.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących konkursu prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz dokumentacją konkursową (formularz wniosku, karta oceny, formularz pomocniczy).

Do pobrania:

Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja