Konkurs dotacyjny w obszarze turystyki - województwo łódzkie

« powrót 2013-12-23

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy konkurs ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa na rok 2014. Oferty w konkursie można składać do 14 stycznia 2014.

W konkursie przewidziano udzielenie dotacji na realizację zadań o łącznej wartości 270 tys. zł. Każdy oferent może zgłosić jedną ofertę w konkursie. Wymagany wkład własny wynosi 20% wartości zadania, z tego połowa musi być wkładem finansowym.

Zadania, o których realizację można występować w ramach zgłaszanych projektów to:

Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa na terenie województwa łódzkiego

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:

  • imprezy krajoznawcze z zakresu turystyki aktywnej zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Miejsce – obszar województwa łódzkiego. Szczególne wskazanie to obszary parków krajobrazowych, ponadregionalne i regionalne szlaki turystyczne (rowerowe, kajakowe, konne), miejsca kultury i historii regionu. Oferta imprezy musi być skierowana do szerokiego kręgu odbiorców – co najmniej subregion/kilka powiatów,
  • organizację konkursów i turniejów o zasięgu wojewódzkim, krajowym oraz międzynarodowym z zakresu wiedzy krajoznawczej o regionie łódzkim.

Promocja regionu łódzkiego poprzez turystykę i krajoznawstwo

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:

  • organizację imprez turystycznych promujących nowe atrakcje lub przedsięwzięcia turystyczne na terenie województwa łódzkiego oraz konferencji, seminariów, jubileuszy itp. związanych z rozwojem turystyki w regionie łódzkim i jego promocją.

Turystyczna edukacja poprzez wydawnictwa krajoznawcze

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:

  • druki regionalnych czasopism krajoznawczych, wydawanie niekomercyjnych publikacji krajoznawczych o zasięgu regionalnym.

Preferowane będą projekty:

  • zgodne ze strategicznymi kierunkami rozwoju województwa łódzkiego oraz z Programem Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007-2020,
  • z zakresu turystyki aktywnej na Łódzkim Szlaku Konnym,
  • związane z obchodami 100-lecia wybuchu Bitwy Łódzkiej 1914 r.

 

Więcej informacji na stronie: http://ngo.lodzkie.pl/w-f/wspolpraca-finansowa/ogloszenia-o-konkursach

Źródło: http://www.ngo.pl/

Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja