Konkurs na reailzację zadań publicznych - Żyrardów

« powrót 2013-12-27

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowanego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  1. pomocy społecznej: świadczenie usług socjalno-bytowych dla osób bezdomnych z terenu Miasta Żyrardowa w tym zapewnienie schronienia, wyżywienia, ubrania stosownie do pory roku i opieki medycznej,

  2. organizacji czasu wolnego w formie stacjonarnej dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa w okresie ferii zimowych pn. „Zima w mieście 2014”.

Oferty konkursowe należy składać do dnia 14 stycznia 2014 r. do godziny 16.00 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Żyrardowa, przy Placu Jana Pawła II nr 1.

Pełen druk ogłoszeń jest dostępny na stronie BIP Miasta, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz na stronie http://www.zyrardow.pl/

Wzór oferty jest dostępny na stronie http://www.zyrardow.pl/ oraz w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Żyrardowa ul. Mireckiego 56, tel.: (46 858 15 71 lub 858 15 66).


Źródło: http://www.zyrardow.pl/

 

Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja