Konkursy dotacyjne w polityce społecznej- woj. łódzkie

« powrót 2013-12-27

 

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił otwarte konkursy ofert w obszarze polityki społecznej. Do 10 stycznia zgłaszać można projekty:

  • z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom, przeciwdziałania alkoholizmowi (oferty można składać do 10 stycznia, maksymalnie 2 oferty od jednego oferenta)
  • z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania HIV/AIDS (oferty można składać do 10 stycznia, maksymalnie 1 oferta od jednego oferenta)
  • z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przeciwdziałania narkomanii (oferty można składać do 10 stycznia, maksymalnie 2 oferty od jednego oferenta)
  • z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób z zakresu przeciwdziałania przemocy (oferty można składać do 10 stycznia, maksymalnie 1 oferta od jednego oferenta)
  • z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (oferty można składać do 10 stycznia, maksymalnie 2 oferty od jednego oferenta)
  • z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej (oferty można składać do 10 stycznia, maksymalnie 2 oferty od jednego oferenta)
  • z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (oferty można składać do 10 stycznia, maksymalnie 2 oferty od jednego oferenta)
  • z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (oferty można składać do 10 stycznia, maksymalnie 1 oferta od jednego oferenta)

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w serwisie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

http://www.ngo.lodzkie.pl/w-f/wspolpraca-finansowa/ogloszenia-o-konkursach

Źródło: http://www.ngo.pl/

Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja