Konkurs dotacyjny: Priorytet 2. Zadania 1-3 - mazowieckie

« powrót 2014-02-03

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2014 roku w obszarze polityka społeczna – Priorytet 2. Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu. Oferty można składać od 3 marca do 28 marca 2014 roku.

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadania:

1) Wspieranie i realizacja programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie.

2) Wspieranie i realizacja programów skierowanych do osób współuzależnionych.

3) Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.


Oferty można składać od 3 marca do 28 marca 2014 roku.


Źródło: http://www.ngo.pl/

 

 

 

Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja