Konkurs dotacyjny: Priorytet 1. Zadania 1-6 - mazowieckie

« powrót 2014-02-03

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2014 roku w obszarze polityka społeczna – Priorytet 1. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych ze współuzależnieniem od alkoholu. Oferty można składać od 17 lutego do 14 marca 2014 roku.

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadania:

1) Wspieranie i realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i studentów.

2) Wspieranie i realizacja programów edukacyjnych oraz działań wspierających dla osób pijących ryzykownie i szkodliwie.

3) Inicjowanie i wspieranie działań skierowanych na przeciwdziałanie zjawisku zwiększającego się picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet.

4) Wspieranie i realizacja programów na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach w tym: edukacyjnych, interwencyjnych oraz resocjalizacyjnych.

5) Wspieranie i wdrażanie programów profilaktyki problemów alkoholowych w środowisku pracy.

6) Wspieranie i realizacja programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez kobiety w ciąży.

 

Oferty można składać od 17 lutego do 14 marca 2014 roku.


Źródło: http://www.ngo.pl/

Do pobrania:

Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja