Konkursy regionalne

Konkurs fotograficzny ”PEJZAŻ Z KONIEM”

2013-11-05

Klub Jeździecki OPTiBUR zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym. Głównym motywem pracy jest koń i klimat miejsca, w którym się znajduje. 4. Konkurs trwa od listopada 2013 roku do końca października 2014 roku

więcej

Rusza projekt ''Moja firma - moją szansą''!

2013-10-22

Celem projektu „Moja firma - moją szansą" jest promocja przedsiębiorczości oraz aktywne wspieranie samozatrudnienia poprzez zarejestrowanie 70 nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa mazowieckiego.

więcej

Konkurs "Mazowsze pełne dobrych praktyk"

2013-10-14

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs na amatorski film krótkometrażowy lub prezentację multimedialną przedstawiającą dobre praktyki wykorzystania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM 2007-2013).

więcej

Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu

2013-08-27

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

więcej

Konkurs fotograficzny 2013

2013-08-13

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego" zaprasza pasjonatów fotografii do nadsyłania prac.

więcej

Konkurs KSOW na najlepszą pracę magisterską

2013-07-30

Jeśli tematem Twojej pracy magisterskiej jest mazowiecka wieś i rolnictwo, inicjatywy lokalne i regionalne weź udział w konkursie KSOW.

więcej

Konkurs na najlepszy Produkt Turystyczny Mazowsza 2013

Konkurs na najlepszy Produkt Turystyczny Mazowsza 2013 2013-07-30

Najlepsze mazowieckie produkty zostaną zgłoszone do ogólnopolskiego etapu konkursu, w którym laureaci zostaną nagrodzeni "Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej”.

więcej

Konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej w woj. łódzkim

2013-07-22

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX.

więcej

Otwarty konkurs ofert - Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2014-2020

2013-07-15

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2013 roku w obszarze turystyki – Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2014-2020.

więcej

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs dla NGO

2013-07-15

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej.

więcej

Konkurs na najaktywniejszą liderkę obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim

2013-07-01

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłosił konkurs na najaktywniejszą liderkę obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim.

więcej

Wojewoda Mazowiecki zaprasza NGO do składania ofert w kolejnym konkursie

2013-04-15

Wojewoda Mazowiecki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

więcej

Wojewoda Mazowiecki ogłasza konkurs dla NGO

2013-04-15

Wojewoda Mazowiecki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu realizacja w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

więcej

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił otwarte konkursy dla NGO

2013-04-15

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił otwarte konkursy na realizację zadań publicznych

więcej

Otwarty konkurs ofert - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

2013-04-15

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert , na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2013 roku w obszarze polityka społeczna, podobszar „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”

więcej

Otwarty Konkurs z zakresu pomocy społecznej w województwie mazowieckim

2013-04-09

Wojewoda Mazowiecki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku oraz zaprasza do składania ofert.

więcej

Konkurs ZWŁ z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

2013-03-25

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

więcej

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs z zakresu turystki i krajoznawstwa

2013-03-19

Zarząd Województwa Łódzkiego, ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

więcej

Już wkrótce nabór wniosków w ramach Działania 6.2 „Turystyka” RPOWM 2007-2013

2013-03-06

Dofinansowaniu będą polegać projekty polegające na utworzeniu, bądź powiększeniu kompleksowej oferty turystycznej składającej się z przynajmniej kilku składników. Konkurs skierowany jest m.in. do organizacji pozarządowych.

więcej

Ogłoszenie o konsultacjach - Żyrardów

2013-02-26

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.

więcej

Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja