Inicjatywa

Mazowsze Lokalnie - nowa odsłona 2020

« powrót 2020-03-09

Już 13 marca 2020 rozpocznie się nabór wniosków do tegorocznego konkursu, w którym do wygrania ponad 80 mikrodotacji (od 1500 d0 5000 zł) o wartości 366 tys. zł łącznie.

Stowarzyszenie MRIES jest Ambasadorem Mazowsze Lokalnie na terenie powiatu żyrardowskiego. Podpowiadamy, pomagamy i inspirujemy.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 10 marca w Resursie w Żyrardowie o godz. 17.00 (sala na piętrze), ul. 1 Maja 45.

Zachęcamy również do kontaktu poprzez e-mail kasia@inicjatywa.info.pl lub profil MRIES na

Facebook-u: https://www.facebook.com/marianskiruch/

Regulamin oraz załączniki są dostępne na www.mazowszelokalnie.pl w zakładce "Do pobrania".

Generator wniosków zostanie uruchomiony 13 marca, a nabór fiszek we wszystkich trzech ścieżkach trwał będzie do 30 marca 2020 roku do godz. 12:00.

Jakie projekty mają szansę na uzyskanie dofinansowania?

  • w ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”: projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach.

Eksperci oceniający wnioski będą zwracać uwagę na cztery główne obszary jak: zaangażowanie lokalnej społeczności, wynikające z projektu dobro wspólne, forma projektowanych działań oraz ich trwałość i spójność.

  • w ramach ścieżki „wsparcie grup samopomocowych”: projekty wspierające działania  w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu  oraz wyrównania szans.

Działanie grup samopomocowych skierowane jest na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą bezpośrednio członków grupy albo ich bliskich. W konkursie wspierane będą projekty, które wnoszą nowe działania i nową jakość do prowadzonych działań. Nie będą finansowane typowe i stałe formy wsparcia dotychczas stosowane w danej grupie. Dzięki temu uczestnicy będą mogli podjąć inicjatywy, na które do tej pory nie mieli środków.

  • w ramach ścieżki „rozwój organizacji”: projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji (do 30 miesięcy) – m.in. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich.

Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych i usługowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług.

Projekty we wszystkich ścieżkach będą oceniane dwuetapowo:

I etap – ocena fiszki projektowej złożonej poprzez generator wniosków na stronie www.mazowszeloklanie.pl.

II etap (dla zakwalifikowanych) – prezentacja projektu przed komisją oceniającą w jednym z miast: Warszawie, Siedlcach, Radomiu oraz w zależności od liczby projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu Ostrołęce, Ciechanowie, Płocku lub Grodzisku Mazowieckim.

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ