Dla łatwości przedstawiania naszego Stowarzyszenia, bez konieczności wyliczania celów dla których zostało powołane, Zarząd sprecyzował misję Stowarzyszenia, która w jednym zdaniu określa ogólnie cele i obszary działania naszego Stowarzyszenia.

Misją Stowarzyszenia Seniorów – Promyk jest działalność mająca na celu wyprowadzenie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych, z obszarów społecznych podlegających dyskryminacji i wykluczeniu do należnej im godności wyrażającej się standardem życia na poziomie europejskim.

 

Rok 2008

Kwiecinki i kabaret „Spóźniony Zapłon”,
Odpowiadając na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia, pojawił się w Bartnikach, znany w okolicy i środowisku seniorskim całej Polski, kabaret „Spóźniony Zapłon”, który uświetnił swoim występem tradycyjne już „Kwiecinki” organizowane przez zespół nauczycielski szkoły w Bartnikach.

Kabaret „Spóźniony Zapłon” zaprezentował zebranej na festynie społeczności swój rewelacyjny program pod tytułem: „Diabelskie igraszki”. Członkowie Stowarzyszenia własną pracą przy wykonaniu pierogów z nadzieniem mięsno-grzybowym, przyczynili się do podniesienia atrakcyjności festynu, a także włożyli niewielki wkład finansowy (ze sprzedaży pierogów) na cele szkoły.

Cykl spotkań „Ciekawi ludzie”
W kwietniu 2008 roku zaczęto realizować cykl spotkań z ciekawymi ludźmi. Na zaproszenie członkini Zarządu przyjechał do Bartnik światowej sławy podróżnik Andrzej Sochacki – Wagabunda Polonijny, który za szerzenie polskości w świecie, został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP, w roku 2007. Podczas spotkania z członkami Stowarzyszenia, pan Andrzej opowiadał bardzo ciekawie o swoich siedmiu wyprawach dookoła świata. Szczególnie serdecznie wspominał swoje osobiste spotkanie z Janem Pawłem II.

Festyn Parafialny
Członkowie Stowarzyszenia z chęcią uczestniczyli w przygotowaniach do festynu parafialnego, organizowanego przez tutejszą parafię, pod przewodnictwem proboszcza Grzegorza Żurka . Duże grono osób ze Stowarzyszenia, z przyjemnością włożyło wkład własnej pracy w przygotowanie pierogów z farszem mięsno-grzybowo kapustnym, które następnie smacznie spieniężono (podczas festynu), a zarobione złotówki przekazano na budowę ogrodzenia cmentarza i kościoła naszej parafii.

N@utobus”

W weekend 28-29 czerwca 2008 r. zawitał do Bartnik, na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Seniorów-Promyk, niespotykany pojazd – „n@utobus”. Jest to autobus wycieczkowy, którego wnętrze przystosowano do prowadzenia spotkań z Internetem poprzez 10 stanowisk komputerowych. Załogę n@utobusa stanowili trzej instruktorzy, w wieku odpowiednim do nawiązania swobodnej wymiany myśli z seniorami, którzy dzięki czemu w łatwiejszy sposób mogą przełamywać swoje bariery mentalne w kontakcie z Internetem. Niestety, mimo serdecznego zaproszenia, nikt spoza Stowarzyszenia nie zechciał skorzystać z możliwości, jakie przywiózł ze sobą n@utobus… Szkoda, ponieważ taka okazja już się nie powtórzy. Postój n@utobusa w Bartnikach, był ostatnim w województwie mazowieckim!
.
Pielgrzymka do Studziannej

Realizując plan działania Stowarzyszenia, wybraliśmy się na coroczną pielgrzymkę do Studziannej. Pielgrzymka ta była niezwykła pod względem przeżyć duchowych i niespodziewanych przypadków. Przydarzyła się nam bowiem niespodzianka w postaci awarii naszego autokaru lecz , na szczęście, tuż po wjechaniu na parking... Spotkaliśmy w Studziannej naszych przyjaciół z Klubu Ustronie w Skierniewicach. Radości ze spotkania nie byłoby końca, gdyby nie zaplanowana godzina powrotu.

80-leciem OSP w Grabinie
W dniu 5 października, delegacja naszego Stowarzyszenia uczestniczyła w uroczystościach związanych z 80-leciem OSP w Grabinie. Uroczystość ta zgromadziła szeroką grupę dostojnych gości i przebiegała w podniosłej atmosferze. Potem braliśmy udział w uroczystym obiedzie, który zwieńczony został wesołą zabawą.
Uroczystości związane z Dniem Seniora świętowaliśmy w gościnnych progach
Klubu Ustronie w Skierniewicach, gdzie nasza delegacja (23osoby)
świetnie się bawiła z seniorami skierniewickimi.

ZdjęciaCzłowiek - najlepsza inwestycja