Nasze stowarzyszenie działa od 2009 roku. Od początku bardzo nam zależało, aby wspierać w dzieci i młodzież z obszarów wiejskich. Naszą misją jest stworzenie tym dzieciom warunków do pełnego rozwoju osobistego i społecznego. Chcemy bardzo, aby miały równe szanse ze swoimi rówieśnikami z miasta.

Badania pokazują, że szanse dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich są mocno ograniczone. Szczególnie dotyczy to rozwoju społecznego. Z 1 mln osób bez pracy na wsi połowa to osoby do 34 roku życia. 500 tyś. młodych ludzi skazanych jest na porażkę w dorosłym życiu. Zmieniamy to. Ratujemy kolejnych młodych ludzi przed porażką w dorosłym życiu.


ZdjęciaCzłowiek - najlepsza inwestycja