Stowarzyszenie Seniorów „Żyrardowianka” jest stowarzyszeniem zwykłym, skupiającym emerytów, rencistów i inwalidów, przede wszystkim z terenu Żyrardowa i okolic.

Naszymi celami są:

-        podejmowanie działań w zakresie potrzeb ludzi w wieku emerytalnym, a także potrzeb rencistów i inwalidów,

-        integrowanie społeczności lokalnej w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego,

-        przeciwdziałanie wykluczeniu, izolowaniu osób starszych i niepełnosprawnych,

-        integracja międzypokoleniowa i przeciwdziałanie powstawaniu stereotypów dotyczących osób starszych i niepełnosprawnych,

-        działanie na rzecz propagowania zdrowego stylu życia, aktywnych form wypoczynku i kultury fizycznej,

-        działalność na rzecz promowania dziedzictwa kulturowego, narodowego w tym dziedzictwa kulturowego regionu żyrardowskiego,

-        działania na rzecz promowania i wspierania edukacji i zdobywania umiejętności w zakresie komunikacji środkami elektronicznymi przez osoby w wieku emerytalnym, a także wspieranie działalności z zakresu literatury, sztuki i działalności artystycznej.

Powyższe cele realizujemy poprzez prowadzenie dyżurów w siedzibie stowarzyszenia, organizowanie spotkań, zajęć i wykładów, a także wyjazdów integracyjnych. Współpracujemy z lokalnymi władzami, stowarzyszeniami i podmiotami.

ZdjęciaCzłowiek - najlepsza inwestycja