Inicjatywa

Stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych (MRIES)  powstało w 1997 roku. Jest efektem inicjatywy, zawiązanej przez mieszkańców i sympatyków Gminy. Wizja stowarzyszenia to ciesząca się zaufaniem organizacja wspierająca społeczny rozwój regionu”. By móc urzeczywistnić tę wizję, nasza organizacja realizuje swoją misję:

Działając z poszanowaniem tradycji regionu i bogactwa przyrodniczego:

- budujemy relacje międzyludzkie poprzez aktywizowanie i integrowanie lokalnych społeczności;

- uczestniczymy w rozwoju członków, pracowników i wolontariuszy naszej organizacji;

- przestrzegamy zasad etyki;

- wspieramy inicjatywy społeczne i gospodarcze;

- dbamy o promocję regionu.

 

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI MRIES

1. PRZEKAZ INFORMACJI, DORADZTWO ORAZ USŁUGI BIUROWE

Działalność informacyjno-doradcza oraz obsługa biurowa realizowana jest w ramach Centrum Przedsiębiorczości i Agrobiznesu (od 1997 r.) oraz Gminnego Centrum Informacji (od 2003 r.) i skierowana jest do różnych grup odbiorców, w tym m.in.:

- osób bezrobotnych i poszukujących pracy –  pomagamy w przygotowaniu ofert personalnych (CV, list motywacyjny);

- przedsiębiorców i osób uruchamiających działalność gospodarczą – doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu, uzyskania preferencyjnych pożyczek i pozyskiwania środków unijnych;

- mieszkańców – świadczymy różnego rodzaju usługi biurowe, np. korespondencja e-mail, skanowanie, drukowanie, przygotowania pism etc. oraz pomoc w wyszukiwaniu różnorodnych informacji, np. potrzebnych do przygotowania pracy domowej przez uczniów, szkoleń, czy innych usług.

W październiku 2006 r., działające w ramach MRIES Gminne Centrum Informacji w Puszczy Mariańskiej, zostało nagrodzone w „Konkursie na Wybór Najlepiej Funkcjonującego Gminnego Centrum Informacji na terenie Województwa Mazowieckiego”, ogłoszonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

2. PROWADZENIE LOKALNEGO CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ

Centrum zostało utworzone w lutym 2012 r. w ramach realizacji projektu pt. „Partnerstwo na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych i wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerami tego przedsięwzięcia sąPowiat Żyrardowski, Gminne Centrum Informacji w MszczonowieorazLokalna Grupa Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”.Jego celem jest wzmocnienie potencjału i zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych, związków i porozumień pozarządowych oraz nieformalnych grup z terenu powiatu żyrardowskiego oraz gminy Bolimów w powiecie skierniewickim m.in. poprzez doradztwo, szkolenia, działalność informacyjną, udostępnienie infrastruktury. Ponadto udostępniliśmy i administrujemy serwis dla organizacji pozarządowychna www.inicjatywa.info.pl. W latach 2012-2014wydawana była gazeta„Inicjatywa - Społeczny Kurier Mazowsza Zachodniego”,promująca działania realizowane przez lokalne organizacje i zawierającą informacje przydatne dla podmiotów trzeciego sektora.

3. PROMOCJA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA I REGIONU

Do działań promujących gminę i region należy przede wszystkim wydawanie publikacji. Do tej pory opublikowano m.in. dwie edycje albumu„Wędrówki po Gminie Puszcza Mariańska”, foldery, widokówki, kalendarze, a także album z widokówkami „Co piszczy w Puszczy…Spacerkiem po Gminach Puszcza Mariańska i Wiskitki”. MRIES współuczestniczył w realizacji inicjatywy podjętej przez Towarzystwo Przyjaciół Puszczy Mariańskiej, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Urząd Gminy Puszcza Mariańska, w wyniku której powstał dodruk książki „Batalion Dworek Armii Krajowej – Puszcza Mariańska 1939-45”, autorstwa Feliksa Waszczykowskiego i Janusza Kłopotowskiego.

Stowarzyszenie to swoisty punkt informacji turystycznej. Jest miejscem, w którym osoby przyjezdne mogą otrzymać informacje o gminie, miejscach wartych zobaczenia czy kontakt do lokalnych producentów.

4. AKTYWIZACJA I INTEGRACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

MRIES organizuje spotkania lokalnej społeczności, debaty i seminaria. Jednym z przedsięwzięć, cieszących się dużą popularnością są rajdy rowerowe, odbywające się na terenie Gminy oraz spływy kajakowe rzeką Rawką.

Od czerwca 2008 r. MRIES aktywnie uczestniczy w tworzeniu i prowadzeniu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”, obejmującego swoim działaniem trzy sąsiadujące ze sobą Gminy: Bolimów, Puszczę Mariańską i Wiskitki. MRIES opracowało również Lokalną Strategię Rozwoju, na której realizację LGD otrzymała środki w ramach Programu Leader.

5. ORGANIZACJA SZKOLEŃ, KURSÓW I WARSZTATÓW

Ważnym elementem działalności MRIES są szkolenia, kursy i warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów w ramach Centrum Przedsiębiorczości i Agrobiznesu. Ponadto, przy współpracy z Gminą Puszcza Mariańska, prowadzimy Centrum Kształcenia na Odległość (od 2008 r.)z dostępem do 50 szkoleń e-learningowych o różnorodnej tematyce, począwszy od kursów językowych, poprzez szkolenia przedmiotowe, przygotowujące do matury, skończywszy na szkoleniach zawodowych (m.in. ścieżki kariery, telemarketer czy opiekunka dziecięca). Ponadto kompletujemy biblioteczkęanglojęzyczną, ekonomiczną oraz biblioteczkę dla organizacji pozarządowych.

6. WSPARCIE GRUP NIEFORMALNYCH

Stowarzyszenie współpracuje z grupami nieformalnymi tworzonymi przez mieszkańców i sympatyków gminy, w tym również młodzież. Oferuje im pomoc merytoryczną, a także wsparcie techniczne. Obecnie przy MRIES swoje inicjatywy realizuje Grupa „U NAS”, w której działają twórcy-amatorzy. Dzięki temu mają możliwość prezentowania swoich talentów i umiejętności oraz promowania kultury i sztuki, wykraczając poza obszar gminy i nawiązując współpracę z innymi artystami.

7. PROWADZENIE FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

W 2012 r. Stowarzyszenie MRIES po raz pierwszy uruchomiło Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Puszcza Mariańska osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

8. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Od 2009 r., angażując młodzież z trenu gminy Puszcza Mariańska i gmin sąsiadujących, MRIES realizuje projekty międzynarodowe w ramach Programu „Młodzież w działaniu”. Dzięki współpracy z włoskimi parterami młodzi ludzie mieli możliwość uczestniczenia w wymianach młodzieżowych na Sardynii. W 2010 roku Stowarzyszenie gościło także przedstawicieli włoskiej organizacji podczas projektu „Kultura łączy ludzi”.

MRIES jest dobrym przykładem organizacji otwartej na lokalne inicjatywy społeczne, a także stanowi prawdziwe „centrum” Gminy – miejsce, gdzie można skorzystać z Internetu, znaleźć informacje potrzebne do szkoły, coś napisać, szybko wydrukować, poszukać pracy czy też otrzymać materiały promujące Gminę. Lokalna społeczność i instytucje bardzo pozytywnie oceniają przedsięwzięcia podejmowane przez stowarzyszenie i postrzegają je jako ważny element służący mieszkańcom Gminy, będący dla nich przysłowiowym „oknem na świat”. Od 2012 r. obszar oddziaływania Stowarzyszenia poszerzył się poprzez działania prowadzone w ramach Lokalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, z oferty którego organizacje z powiatu żyrardowskiego i gminy Bolimów w powiecie skierniewickim bardzo chętnie korzystają.

Siedziba MRIES znajduje się w budynku dawnego Domu Kultury, mając do dyspozycji pomieszczenia o powierzchni ok. 45m2. Organizacja posiada nowoczesny sprzęt biurowy oraz ogólnodostępną pracownię komputerową.

 

Zapraszamy do współpracy!


Opracowanie: MRIES

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ