PORADNIK - Jak przekazać 1% podatku za 2012 rok?

Pamiętajmy, że do 30 kwietnia 2013 r. możemy przekazać swój 1%  na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zasady są proste: wystarczy sprawdzić, czy możemy przekazać 1% podatku, wybrać organizację, którą chcemy wspomóc, wypełnić deklarację i zapłacić podatek.

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% SWOJEGO PODATKU DLA OPP?

- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

- podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z podatku liniowego – 19% ;

- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);

- emeryci, którzy samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT otrzymanego z ZUS.

UWAGA: osoby, które zdecydowały się na rozliczenie podatku przez pracodawcę, nie mają możliwości przekazania 1% na rzecz OPP.

JAK SPRAWDZIĆ KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ 1%?

Organizacje na ogół dbają o to, by pozyskiwać 1%, rozsyłając prośby o wsparcie, reklamując się w mediach i na swoich stronach internetowych. Istnieje jednak pełen wykaz organizacji uprawnionych do otrzymywania 1%, który można znaleźć na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

www.pozytek.gov.pl,

w bazie organizacji pożytku publicznego na portalu ngp.pl:

http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&szukanie=opp

oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu, wówczas wystarczy zaznaczyć, że wyszukiwany podmiot znajduje się w rejestrze stowarzyszeń i posiada status OPP.

WYPEŁNIENIE ZEZNANIA PODATKOWEGO

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38, należy obliczyć kwotę podatku, a następnie w rubrykach  „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” wpisać numer KRS wybranej organizacji. Warto upewnić się, korzystając z wyżej wymienionych źródeł, czy organizacja ta na pewno znajduje się w wykazie.

Następnie wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji, jednak nie więcej niż 1% obliczonego podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy (podstawa prawna: art. 45c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

UWAGA: Jeśli rozliczamy się na jednym formularzu PIT, możemy przekazać część podatku tylko dla jednaj organizacji. Jeśli zaś rozliczamy się na więcej niż jednym formularzu (ze względu na różne rodzaje przychodów), w każdym z tych formularzy możemy przekazać 1% innej organizacji.

W zeznaniu podatkowym („Informacje uzupełniające”) jest miejsce na to, by zawrzeć dodatkowe informacje, które zostaną przesłane organizacji, a które mogą mieć wpływ na celowość przekazywanych środków – możemy wpisać na co konkretnie organizacja powinna przeznaczyć otrzymane pieniądze:

PIT-28 – poz. 126,127;  PIT-36 – poz. 303, 304; PIT-36L – poz. 106, 107;  PIT-37 – poz. 124, 125; PIT-38 – poz. 59, 60.

Możemy, ale nie musimy, wyrazić zgodę na przekazanie organizacji swoich danych osobowych, które to informacje urząd skarbowy przekaże organizacji:

PIT-28 – poz. 128,129; PIT-36 – poz. 305,306; PIT-36L – poz. 108,109; PIT-37 – poz. 126, 127; PIT-38 – poz. 61,62.

Po wypełnieniu i złożeniu zeznania podatkowego, w formie papierowej lub poprzez portal Ministerstwa Finansów www.e-deklaracje.gov.pl, należy zapłacić w pełnej wysokości należny podatek, wówczas dopiero nasz wniosek o przekazanie organizacji 1% zostanie zrealizowany. Pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy OPP do lipca 2012 r., po potrąceniu kosztów przelewu.

UWAGA: 1% podatku można przekazać w zeznaniach złożonych terminowo (lub w korekcie zeznania złożonej w ciągu miesiąca od upływu terminu składania zeznań podatkowych), tj. do 31 stycznia – ryczałtowcy, do 30 kwietnia – pozostali podatnicy.

 

Co to jest Organizacja pożytku publicznego (OPP)?

Na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874) organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą uzyskać status OPP. Wiąże się to z pewnymi przywilejami, ale również obowiązkami.

 Status OPP może uzyskać:

- organizacja pozarządowa,

- stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

 

 

Na terenie powiatu żyrardowskiego działają organizacje, na rzecz których mogą Państwo przekazywać swój 1% podatku. Dla Państwa to niewiele, a dla organizacji każdy grosz przekazany na realizację założonych celów jest niezwykle ważny. Każda z następujących OPP będzie wdzięczna za taki rodzaj wsparcia:


 

NR KRS


NAZWA OPP


MIEJSCOWOŚĆ

0000037367    
STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE "DOBROMIR"  ŻYRARDÓW
0000077000 FUNDACJA IMIENIA JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO  RADZIEJOWICE 
0000092138 MARIAŃSKI RUCH INICJATYW EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH
Stowarzyszenie
 PUSZCZA MARIAŃSKA
0000097331 STOWARZYSZENIE RÓWNYCH SZANS  ŻYRARDÓW
0000105222 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH DZIECKA"  MSZCZONÓW
0000106283 ORATORIUM ŚW. JANA BOSKO Stowarzyszenie  ŻYRARDÓW
0000164539 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PSYCHOFIZYCZNĄ "POMÓŻ ŻYĆ"  ŻYRARDÓW
0000195872 FILOS STOWARZYSZENIE IM. JOANNY FROEHLICH  GĄBA
0000197373 STOWARZYSZENIE "NIEŚĆ ULGĘ W CIERPIENIU" IM. OJCA PIO I MATKI TERESY ŻYRARDÓW
0000216931 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRÓJKA" ŻYRARDÓW
Stowarzyszenie
 ŻYRARDÓW
0000229698 "TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA ŻYRARDOWA"
  Stowarzyszenie
 ŻYRARDÓW
0000324367 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY WISKITKI JESIONKAOpracowanie: KN/MRIES

AktualnościCzłowiek - najlepsza inwestycja