Uprzejmie informujemy, iż doradztwo oferowane przez Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych od maja odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim dokonaniu zapisu (tel.: 46/831-81-09, e-mail: centrum@inicjatywa.info.pl).

Z doradcą można spotkać się w punktach informacyjnych, a także możliwy jest dojazd do siedziby organizacji bądź innego dogodnego miejsca na terenie powiatu żyrardowskiego i gminy Bolimów w powiecie skierniewickim wskazanego przez Państwa.

 

Jednocześnie przez cały czas można korzystać z konsultacji drogą e-mail. Zapytania prosimy kierować na adres konsultacje@inicjatywa.info.pl oraz on-line (Skype): Centrum-konsultacje.


Doradztwo obejmuje zagadnienia w zakresie:

1) Księgowości i finansów (Jolanta Oleńska);

2) Prawa, w tym prawa pracy, administracyjnego, podatkowego, rejestracji NGO, organizacji pożytku publicznego, równości szans (Tomasz Chwieduk);

3) Zarządzania projektami finansowanymi ze środków publicznych, fundraising – w tym m.in. wsparcia w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, poszukiwania sponsorów (Katarzyna Tadeusiak-Jeznach);

4) Zarządzania organizacją pozarządową, promocji i marketingu, sprawozdawczości, budowy strategii i budżetu organizacji, poszukiwania źródeł finansowania, współpracy z otoczeniem, w tym administracją publiczną i środowiskiem biznesu, równości szans w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Marzena Mażewska).

 

Jednocześnie informujemy, iż w punktach informacyjnych dostępni są pracownicy Centrum, u których zdobędą Państwo podstawowe informacje z zakresu problematyki organizacji pozarządowych, w tym m.in. źródeł finansowania prowadzonych działań, a także szczegółowe informacje na temat oferty Centrum.

 

Miejsce punktu informacyjnego:

1. Mszczonów

Gminne Centrum Informacji (ul. Żyrardowska 4): każdy pierwszy i przedostatni piątek miesiąca w godz. 10:00-12:00

2. Puszcza Mariańska

Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych (ul. Króla Jana Sobieskiego 1, budynek Domu Kultury): poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00, wtorek do 17.00.

3. Żyrardów

Zesół Szkół nr 2 (ul. Legionów Polskich 54/56): każda pierwsza i przedostatnia środa miesiąca w godz. 14:00-16:00

4. Bolimów

Gminny Ośrodek Kultury (ul. Łowicka 9): każdy przedostatni piątek miesiąca w godz. 12:00-16:00

5. Wiskitki

Gminna Biblioteka Publiczna (ul. Kościuszki 25, budynek Gimnazjum i Zespołu Szkół nr 3): każdy przedostatni wtorek miesiąca w godz. 12:00-16:00

Pliki do pobrania

Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja