Oferta Centrum obejmuje przede wszystkim:

1. Doradztwo m.in. w zakresie: księgowość i finanse; zagadnienia prawne, w tym prawo pracy, administracyjne, podatkowe, rejestracja NGO, OPP; zarządzanie projektami finansowanymi ze środków publicznych; zarządzanie organizacją pozarządową, sprawozdawczość, budowa strategii organizacji, współpraca z otoczeniem, w tym administracją publiczną i środowiskiem biznesu, równość szans w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

2. Przekaz informacji poprzezbezpośredni kontakt, telefon oraz e-mail, m.in. w zakresie źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji.

3. Prowadzenie serwisu dla organizacji pozarządowych, w ramach którego m.in. organizacje będą mogły założyć własną podstronę.

4. Wydawanie lokalnej gazety zawierającej m.in. aktualności z lokalnych organizacji oraz gmin w zakresie dot. trzeciego sektora , informacje o konkursach.

5. Udostępnienie infrastruktury na potrzeby działalności NGO: dostęp do sprzętu biurowego, pracowni komputerowej, sali dydaktycznej, usługi telefoniczne, internetowe i biurowe.

6. Organizacja szkoleń, warsztatów, kursów języka angielskiego i wizyt studyjnych.

7. Organizacja pikników, podczas których udzielane będą informacje przez specjalistów, prezentowane lokalne organizacje i inne inicjatywy społeczne, organizowane konkursy.

Wszystkie usługi świadczone przez Centrum są nieodpłatne.


AktualnościCzłowiek - najlepsza inwestycja