Oferta Centrum obejmuje przede wszystkim:

1. Doradztwo m.in. w zakresie: księgowość i finanse; zagadnienia prawne, w tym prawo pracy, administracyjne, podatkowe, rejestracja NGO, OPP; zarządzanie projektami finansowanymi ze środków publicznych; zarządzanie organizacją pozarządową, sprawozdawczość, budowa strategii organizacji, współpraca z otoczeniem, w tym administracją publiczną i środowiskiem biznesu, równość szans w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

2. Przekaz informacji poprzezbezpośredni kontakt, telefon oraz e-mail, m.in. w zakresie źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji.

3. Prowadzenie serwisu dla organizacji pozarządowych, w ramach którego m.in. organizacje będą mogły założyć własną podstronę.

4. Wydawanie lokalnej gazety zawierającej m.in. aktualności z lokalnych organizacji oraz gmin w zakresie dot. trzeciego sektora , informacje o konkursach.

5. Udostępnienie infrastruktury na potrzeby działalności NGO: dostęp do sprzętu biurowego, pracowni komputerowej, sali dydaktycznej, usługi telefoniczne, internetowe i biurowe.

6. Organizacja szkoleń, warsztatów, kursów języka angielskiego i wizyt studyjnych.

7. Organizacja pikników, podczas których udzielane będą informacje przez specjalistów, prezentowane lokalne organizacje i inne inicjatywy społeczne, organizowane konkursy.

Wszystkie usługi świadczone przez Centrum są nieodpłatne.


Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja