Aktualności

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

2018-06-29

Zachęcamy grupy nieformalne, młode organizacje oraz grupy samopomocowe do udziału w tegorocznej edycji konkursu FIO- Mazowsze Lokalnie. W poprzednich edycjach zrealizowano wiele ciekawych inicjatyw. Nabór wniosków już od 5 lipca 2018 r.

więcej

Zostań zdobywcą funduszy

2017-06-16

"Działamy wspólnie, wspieramy lokalnie" to nazwa projektu społecznego, do udziału w którym zapraszają Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych (MRIES) z Puszczy Mariańskiej i Kuźnia Inicjatyw "Wiskitki.org" (Kuźnia).

więcej

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

2017-03-07

Rozpoczął się nabór wniosków na inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych i rozwój organizacji w ramach konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. W ramach trzech ścieżek FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 zostanie rozdysponowane ponad 675 000 złotych dla min. 150 wnioskodawców w formie dotacji od 1500 do 5000 złotych. 1. Rodzaj i zakres rzeczowy realizowanych działań w ramach ścieżki INICJATYWY ODDOLNE W ramach ścieżki inicjatywy oddolne wspierane będą działania, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które: zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego, wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji (od 1500 do 5000 zł), przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności, będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych, będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe. WSPARCIE GRUP SAMOPOMOCOWYCH W ramach ścieżki wsparcie grup samopomocowych wspierane będą innowacyjne działania i mechanizmy samopomocowe w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu (pomoc dla samopomocy) oraz wyrównania szans. Przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które: w istotny sposób przyczynią się do zmiany trudnej sytuacji uczestników grupy, zaproponowana forma działań jest nowa dla grupy/ wykracza poza działania dotychczas przez nią realizowane, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji (od 1500 do 5000 zł). ROZWÓJ ORGANIZACJI W ramach ścieżki rozwój organizacji wspierane będą młode stowarzyszenia, fundacje i kluby, tj. takie, które nie mają jeszcze 30 miesięcy od momentu zarejestrowania i które posiadają budżet roczny nie większy niż 25 000 zł lub też nie miały jeszcze obowiązku przygotowania sprawozdania finansowego z uwagi na zbyt krótki okres działalności. Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu długofalowych (co najmniej 12 miesięcznych) merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją). Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% mikrodotacji. Przewidywane jest przyznanie dotacji organizacjom, które m.in.: zaproponują spójny plan rozwoju, zawierający jasne cele i zgodne z profilem organizacji działania, posiadają potencjał niezbędny do rozpoczęcia działalności społecznej, wskażą w jaki sposób włączą własne zasoby w realizacje planu rozwoju, dostrzegą zagrożenia w rozwoju swojej organizacji i zaproponują konkretne/adekwatne rozwiązania. 2. Terminy i warunki składania wniosków Wnioski konkursowe należy składać w terminie od dnia 27 lutego do 20 marca 2017 roku za pomocą generatora on-line. Rozpatrzeniu w trybie oceny konkursowej podlegają wyłącznie wnioski o dofinansowanie złożone przez formularz wniosku dostępny na stronie http://generator.mazowszelokalnie.pl/. Wszelkie inne wnioski, przesyłane pocztą elektroniczną, tradycyjną, faksem czy innymi środkami komunikacji, a także dostarczane do siedziby Operatorów lub Ambasadorów FIO nie będą podlegały ocenie i rozpatrzeniu. Dodatkowo nie będą rozpatrywane żadne inne formy wnioskowania o wsparcie finansowe, w postaci pisma, petycji, wniosków itp. Złożenie wniosku o dofinansowanie w określonym terminie jest jedyną drogą umożliwiająca otrzymanie dofinansowanie w Programie FIO Mazowsze Lokalnie. 3. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów W Konkursie FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 wniosek ma formę fiszki projektowej. Fiszka pozwola na opisanie działań w sposób krótki i konkretny, nie wymaga podawania szczegółowego budżetu oraz harmonogramu. Szczegółowe zasady Programu w tym procedura wyboru projektów została opisana w Regulaminie Konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie, który dostępny jest na stronie http://mazowszelokalnie.pl/do-pobrania/. Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie FIO-Mazowsze Lokalnie 2017!

więcej

Zmiany godzin otwarcia.

Zmiany godzin otwarcia. 2017-01-18

Od dnia 17 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana godzin otwarcia Pracowni komputerowej i punktu ksero w Puszczy Mariańskiej. Gminne Centrum Informacji czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00.

więcej

Festiwal Kompetencji Cyfrowych już za dwa tygodnie!

Festiwal Kompetencji Cyfrowych już za dwa tygodnie! 2016-11-22

Jeżeli jesteś osobą 60+ i chciałbyś/chciałabyś poznać, czym jest świat Internetu, ale nie tylko w podstawowym zakresie? Interesują Cię ciekawe portale, aplikacje, to o czym mówią “młodzi”? A może po prostu chcesz nauczyć się jak obsługiwać Facebooka, pocztę internetową bądź telewizję online? Zapraszamy na pierwszy Festiwal Kompetencji Cyfrowych 60+ w Warszawie! To co dla nas istotne, o każdym zagadnieniu internetowym czy komputerowym, mówimy w sposób prosty, zrozumiały i odpowiadamy na każde pytania! Chcemy pokazać, że osoby w wieku 60+ mogą być pełnoprawnymi członkami internetowej społeczności. Spotkania mają charakter otwarty, co oznacza, że można na nie ” po prostu przyjść”, ale tylko zapisy gwarantują miejsce : )

więcej

Wielcy Ludzie Zmieniają Świat

Wielcy Ludzie Zmieniają Świat 2016-10-04

Przewodniczący Honorowego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, Prezes Polskiej Izby Druku Edward Paweł Dreszer; Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, Prezes płk Jerzy Murgrabia, Wiceprezes Marian Dziąg oraz Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie Zbigniew Filipkowski zapraszają na uroczysty koncert połączony z prezentacją projektów pomnika i popiersia Wielkiego Pisarza - noblisty Władysława Stanisława Reymonta dłuta Maksymiliana Biskupskiego

więcej

Grodzisk Folk Fest 2016

Grodzisk Folk Fest 2016 2016-09-21

2 Festiwal Muzyki Folkowej w Grodzisku Mazowieckim | 05-07 października 2016

więcej

XVI Dożynki Gminne w Puszczy Mariańskiej już za nami.

XVI Dożynki Gminne w Puszczy Mariańskiej już za nami. 2016-09-07

W minioną niedzielę 4 września, na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, odbyły się dożynki, których gospodarzem była Gmina Puszcza Mariańska na czele z wójtem Michałem Staniakiem oraz Henrykiem Cebulą, przewodniczącym Rady Gminy. Jak co roku Święto Chleba rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła, po której nastąpiło uroczyste rozpoczęcie dożynek oraz dzielenie się chlebem.

więcej

Dożynki Województwa Mazowieckiego w Otwocku

Dożynki Województwa Mazowieckiego w Otwocku 2016-08-24

W tym roku Dożynki Województwa Mazowieckiego odbędą się 4 września w Otwocku, na stadionie Otwockiego Klubu Sportowego. Na święto plonów serdecznie zapraszają organizatorzy: Samorząd Województwa Mazowieckiego, powiat otwocki i miasto Otwock.

więcej

Konkurs na najlepszą inicjatywę społeczną seniorów

2016-08-23

Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych oraz Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org” ogłaszają Konkurs na najlepszą inicjatywę senioralną w ramach projektu „Sieć Inicjatyw Senioralnych”

więcej

Zaproszenie na wyjazd do Inowrocławia

Zaproszenie na wyjazd do Inowrocławia 2016-08-19

Uwaga! Grupa "U Nas" serdecznie zaprasza do udziału w wyjeździe do Sanatorium Uzdrowiskowego "OAZA" w Inowrocławiu. Zostały cztery ostatnie, wolne miejsca!

więcej

VIII edycja Konkursu Innowator Mazowsza

VIII edycja Konkursu Innowator Mazowsza 2016-07-28

Samorząd Województwa Mazowieckiego z wielką przyjemnością ogłosić VIII edycję Konkursu Innowator Mazowsza z nagrodami dla ludzi nauki i firm o nowatorskim podejściu do gospodarki, którzy zmieniają oblicze mazowieckiej gospodarki.

więcej

AktualnościCzłowiek - najlepsza inwestycja