Aktualności

Zostań zdobywcą funduszy

2017-06-16

"Działamy wspólnie, wspieramy lokalnie" to nazwa projektu społecznego, do udziału w którym zapraszają Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych (MRIES) z Puszczy Mariańskiej i Kuźnia Inicjatyw "Wiskitki.org" (Kuźnia).

więcej

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

2017-03-07

Rozpoczął się nabór wniosków na inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych i rozwój organizacji w ramach konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, obywatelskich grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. W ramach trzech ścieżek FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 zostanie rozdysponowane ponad 675 000 złotych dla min. 150 wnioskodawców w formie dotacji od 1500 do 5000 złotych. 1. Rodzaj i zakres rzeczowy realizowanych działań w ramach ścieżki INICJATYWY ODDOLNE W ramach ścieżki inicjatywy oddolne wspierane będą działania, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które: zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego, wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji (od 1500 do 5000 zł), przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności, będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych, będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe. WSPARCIE GRUP SAMOPOMOCOWYCH W ramach ścieżki wsparcie grup samopomocowych wspierane będą innowacyjne działania i mechanizmy samopomocowe w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu (pomoc dla samopomocy) oraz wyrównania szans. Przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które: w istotny sposób przyczynią się do zmiany trudnej sytuacji uczestników grupy, zaproponowana forma działań jest nowa dla grupy/ wykracza poza działania dotychczas przez nią realizowane, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji (od 1500 do 5000 zł). ROZWÓJ ORGANIZACJI W ramach ścieżki rozwój organizacji wspierane będą młode stowarzyszenia, fundacje i kluby, tj. takie, które nie mają jeszcze 30 miesięcy od momentu zarejestrowania i które posiadają budżet roczny nie większy niż 25 000 zł lub też nie miały jeszcze obowiązku przygotowania sprawozdania finansowego z uwagi na zbyt krótki okres działalności. Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu długofalowych (co najmniej 12 miesięcznych) merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją). Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% mikrodotacji. Przewidywane jest przyznanie dotacji organizacjom, które m.in.: zaproponują spójny plan rozwoju, zawierający jasne cele i zgodne z profilem organizacji działania, posiadają potencjał niezbędny do rozpoczęcia działalności społecznej, wskażą w jaki sposób włączą własne zasoby w realizacje planu rozwoju, dostrzegą zagrożenia w rozwoju swojej organizacji i zaproponują konkretne/adekwatne rozwiązania. 2. Terminy i warunki składania wniosków Wnioski konkursowe należy składać w terminie od dnia 27 lutego do 20 marca 2017 roku za pomocą generatora on-line. Rozpatrzeniu w trybie oceny konkursowej podlegają wyłącznie wnioski o dofinansowanie złożone przez formularz wniosku dostępny na stronie http://generator.mazowszelokalnie.pl/. Wszelkie inne wnioski, przesyłane pocztą elektroniczną, tradycyjną, faksem czy innymi środkami komunikacji, a także dostarczane do siedziby Operatorów lub Ambasadorów FIO nie będą podlegały ocenie i rozpatrzeniu. Dodatkowo nie będą rozpatrywane żadne inne formy wnioskowania o wsparcie finansowe, w postaci pisma, petycji, wniosków itp. Złożenie wniosku o dofinansowanie w określonym terminie jest jedyną drogą umożliwiająca otrzymanie dofinansowanie w Programie FIO Mazowsze Lokalnie. 3. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów W Konkursie FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 wniosek ma formę fiszki projektowej. Fiszka pozwola na opisanie działań w sposób krótki i konkretny, nie wymaga podawania szczegółowego budżetu oraz harmonogramu. Szczegółowe zasady Programu w tym procedura wyboru projektów została opisana w Regulaminie Konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie, który dostępny jest na stronie http://mazowszelokalnie.pl/do-pobrania/. Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie FIO-Mazowsze Lokalnie 2017!

więcej

Zmiany godzin otwarcia.

Zmiany godzin otwarcia. 2017-01-18

Od dnia 17 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana godzin otwarcia Pracowni komputerowej i punktu ksero w Puszczy Mariańskiej. Gminne Centrum Informacji czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00.

więcej

Festiwal Kompetencji Cyfrowych już za dwa tygodnie!

Festiwal Kompetencji Cyfrowych już za dwa tygodnie! 2016-11-22

Jeżeli jesteś osobą 60+ i chciałbyś/chciałabyś poznać, czym jest świat Internetu, ale nie tylko w podstawowym zakresie? Interesują Cię ciekawe portale, aplikacje, to o czym mówią “młodzi”? A może po prostu chcesz nauczyć się jak obsługiwać Facebooka, pocztę internetową bądź telewizję online? Zapraszamy na pierwszy Festiwal Kompetencji Cyfrowych 60+ w Warszawie! To co dla nas istotne, o każdym zagadnieniu internetowym czy komputerowym, mówimy w sposób prosty, zrozumiały i odpowiadamy na każde pytania! Chcemy pokazać, że osoby w wieku 60+ mogą być pełnoprawnymi członkami internetowej społeczności. Spotkania mają charakter otwarty, co oznacza, że można na nie ” po prostu przyjść”, ale tylko zapisy gwarantują miejsce : )

więcej

Wielcy Ludzie Zmieniają Świat

Wielcy Ludzie Zmieniają Świat 2016-10-04

Przewodniczący Honorowego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, Prezes Polskiej Izby Druku Edward Paweł Dreszer; Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, Prezes płk Jerzy Murgrabia, Wiceprezes Marian Dziąg oraz Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie Zbigniew Filipkowski zapraszają na uroczysty koncert połączony z prezentacją projektów pomnika i popiersia Wielkiego Pisarza - noblisty Władysława Stanisława Reymonta dłuta Maksymiliana Biskupskiego

więcej

Grodzisk Folk Fest 2016

Grodzisk Folk Fest 2016 2016-09-21

2 Festiwal Muzyki Folkowej w Grodzisku Mazowieckim | 05-07 października 2016

więcej

XVI Dożynki Gminne w Puszczy Mariańskiej już za nami.

XVI Dożynki Gminne w Puszczy Mariańskiej już za nami. 2016-09-07

W minioną niedzielę 4 września, na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, odbyły się dożynki, których gospodarzem była Gmina Puszcza Mariańska na czele z wójtem Michałem Staniakiem oraz Henrykiem Cebulą, przewodniczącym Rady Gminy. Jak co roku Święto Chleba rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła, po której nastąpiło uroczyste rozpoczęcie dożynek oraz dzielenie się chlebem.

więcej

Dożynki Województwa Mazowieckiego w Otwocku

Dożynki Województwa Mazowieckiego w Otwocku 2016-08-24

W tym roku Dożynki Województwa Mazowieckiego odbędą się 4 września w Otwocku, na stadionie Otwockiego Klubu Sportowego. Na święto plonów serdecznie zapraszają organizatorzy: Samorząd Województwa Mazowieckiego, powiat otwocki i miasto Otwock.

więcej

Konkurs na najlepszą inicjatywę społeczną seniorów

2016-08-23

Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych oraz Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org” ogłaszają Konkurs na najlepszą inicjatywę senioralną w ramach projektu „Sieć Inicjatyw Senioralnych”

więcej

Zaproszenie na wyjazd do Inowrocławia

Zaproszenie na wyjazd do Inowrocławia 2016-08-19

Uwaga! Grupa "U Nas" serdecznie zaprasza do udziału w wyjeździe do Sanatorium Uzdrowiskowego "OAZA" w Inowrocławiu. Zostały cztery ostatnie, wolne miejsca!

więcej

VIII edycja Konkursu Innowator Mazowsza

VIII edycja Konkursu Innowator Mazowsza 2016-07-28

Samorząd Województwa Mazowieckiego z wielką przyjemnością ogłosić VIII edycję Konkursu Innowator Mazowsza z nagrodami dla ludzi nauki i firm o nowatorskim podejściu do gospodarki, którzy zmieniają oblicze mazowieckiej gospodarki.

więcej

Ostatni moment na zwiększenie szansy na realizację własnej inicjatywy przez seniorów

Ostatni moment  na zwiększenie szansy na realizację własnej inicjatywy  przez seniorów 2016-07-26

Przypominamy, że już w najbliższy weekend (29-30 lipca) odbędą się pierwsze warsztaty pt. "Jak tworzyć projekty społeczne?" w ramach wspólnego projektu Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych i Kuźni Inicjatyw „Wiskitki.org” pt.: „Sieć Inicjatyw Senioralnych”.

więcej

Aktualności

16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...
18-01-2017

Zmiany godzin otwarcia.

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja