Grupa „U NAS”, działająca przy Stowarzyszeniu, zrealizowała projekt „Nowe Wcielenie Starej Szkoły”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach którego przeprowadzono warsztaty: malarskie „Tu malował Józef Rapacki”, z haftu „Krzyżykiem malowane” oraz z fotografii „Szukamy siebie w sztuce”. W każdym warsztacie wzięło udział 10 osób zamieszkujących teren gmin: Bolimów, Puszcza Mariańska oraz Wiskitki.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizacja projektu „Wytyczamy nowe szlaki turystyczne” (od 01 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem operacji było podniesienie jakości życia mieszkańców gmin Bolimów, Puszcza Mariańska i Wiskitki poprzez organizację rajdu rowerowego i spływu kajakowego; ale także rozwój turystyki na obszarze objętym LSR poprzez opracowanie i promocję mapy z oznakowanymi trasami wyznaczonymi podczas rajdu rowerowego i spływu kajakowego. W rajdzie rowerowym wzięło udział 85 osób, natomiast w spływie 42 osoby.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizacja projektu „Zdobywanie nowych kwalifikacji szansą na lepsze jutro” (od 1 stycznia do 31 października 2011 r.), współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Celem projektu było umożliwienie 30 mieszkańcom wiejskich Gmin Puszcza Mariańska i Wiskitki podwyższenia kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia nowych umiejętności i poszerzenia wiedzy poprzez organizację kursów języka angielskiego i warsztatów komputerowych. Adresatem byli mieszkańcy gmin powyżej 18 roku życia niezależnie od statusu zawodowego, a zrealizowane działania obejmują: przeprowadzenie kursów języka angielskiego na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym – dwie grupy po 10 osób oraz warsztatów komputerowych – jedna grupa 10-osobowa.Warto zaznaczyc, iż realizacja projektu nie tylko przyczyniła się do podwyższenia kompetencji oraz zwiększenia umiejętności i wiedzy w zakresie posługiwania się językiem angielskim i obsługi komputera, ale również pozwoliła na integrację uczestników.W załaczeniu przedstawiamy opis projektów zrealizowanych przez Stowarzyszenie w formie raportu, wydanego w 2010 r.. 

Pliki do pobrania

ZdjęciaCzłowiek - najlepsza inwestycja