Konkursy ogólnopolskie

Konkurs Grantowy - 100 tys. zł od Kulczyk Foundation

Konkurs Grantowy - 100 tys. zł od Kulczyk Foundation 2016-07-19

Rusza II edycja Konkursu Grantowego , która potrwa do godz. 23:59 31 grudnia 2016 roku. W tej edycji wspierane będą projekty infrastrukturalne.

więcej

Konkurs "Modna gospodyni"

2015-06-16

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynosi pula nagród w konkursie organizowanym przez „Tygodnik Poradnik Rolniczy” i „Modną Gospodynię”. Akcja skierowana jest do grup, stowarzyszeń kobiet oraz kół gospodyń wiejskich, którym bliska jest integracja społeczna. Jeśli więc i w Waszej wiosce wspólnie działają kobiety, zgłoście je do konkursu. Jest o co walczyć.

więcej

Konkurs grantowy "Tu mieszkam tu zmieniam "

2015-06-15

Bank Zachodni WBK zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu "Tu mieszkam, tu zmieniam". Udział w konkursie może wziąć każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii... Innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.Od 22 maja do 26 lipca 2015 można zgłaszać swoje pomysły poprzez aplikacje internetową dostępną na stronie fundacja.bzwbk.pl .

więcej

„Otwarta Szkoła – projekty na rzecz promowania lokalnych inicjatyw społecznych”

2015-05-21

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: „Otwarta Szkoła – projekty na rzecz promowania lokalnych inicjatyw społecznych” – VI edycja. Nabór potrwa do 10 czerwca.

więcej

Pracownie Orange – nowy nabór!

2015-05-21

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji programu społecznego Pracownie Orange. Jeśli mieszkasz w małym mieście lub wsi, wypełnij wniosek, a możesz wygrać multimedialną świetlicę – przyjazne, dobrze wyposażone miejsce dla mieszkańców, które pomożemy Wam prowadzić. Zgłoszenia przyjmujemy do 21 czerwca 2015 r. Zapraszamy!

więcej

Konkurs Fundacji PZU "Z PZU po lekcjach"

2015-05-20

Celem Konkursu Fundacji PZU "Z PZU po lekcjach" jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Fundacja wspiera finansowo realizację długofalowych projektów, które rozwijają w uczniach zdolności i pasje oraz poprawiają standardy nauczania, w tym w szczególności warsztaty, zajęcia edukacyjne, zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne. Nabór ma potrwać do 10 lipca 2015 r.

więcej

Sięgnij po 10 tysięcy złotych na projekt społeczny !

2015-05-20

Polska Spółka Gazownictwa zaprasza do udziału w konkursie „Bezpiecznie tu i tam” na temat szerokorozumianego bezpieczeństwa. Granty w wysokości 10 000 złotych otrzymają organizacje które opracują najciekawsze projekty społeczne przyczyniające się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz do integracji i aktywizacji mieszkańców na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie z Fundacji Kronenberga

2015-02-16

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego.

więcej

Konkurs fotograficzny „Radość życia” !

2014-08-06

Fundacja Prospołeczna „PODUCHA" z Łodzi oraz Towarzystwo Przyjaciół śp. ks. Jarosława Burskiego zapraszają wszystkich entuzjastów fotografii do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Radość życia".

więcej

Konkurs „Pracownia Talentów" Fundacji Tesco Dzieciom

2014-07-29

Organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją dzieci i młodzieży mogą starać się o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Pracownia Talentów” Fundacji Tesco Dzieciom.

więcej

Konkurs grantowy „Na dobry początek!”

2014-07-29

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego rozpoczyna nabór wniosków w VII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”.

więcej

Konkurs w Erasmus+: Wsparcie w reformowaniu polityk

2014-03-13

Unijna Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego zaprasza do składania wniosków w Programie Erasmus+: Europejskie eksperymenty polityczne na polu edukacji i szkoleń oraz młodzieży: międzynarodowa współpraca w zakresie wdrażania innowacyjnych polityk pod kierownictwem władz publicznych wysokiego szczebla.

więcej

Konkurs „PZU z Kulturą” edycja 2014 r.

2014-03-10

Celem Konkursu jest ułatwienie dzieciom i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców) dostępu do szeroko pojętej kultury, w szczególności kultury tzw. wysokiej.

więcej

Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2014

2014-03-10

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych na najlepsze projekty z obszaru: wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Oferty należy składać do 28 marca 2014.

więcej

VI edycja konkursu dotacji: Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności

2014-03-07

Do 4 kwietnia 2014 r. można składać wnioski do VI edycji konkursu dotacji „Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności”. Konkurs skierowany jest do środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych, które w ten sposób chcielibyśmy zaangażować we wspieranie procesu wdrażania Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.

więcej

Konkurs MPIPS„MALUCH - edycja 2014

2014-03-07

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasił - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, konkurs „MALUCH - edycja 2014”.

więcej

VI Edycja konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

2014-03-07

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła VI edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Celem Konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

więcej

Konkurs o Nagrodę Pro Publico Bono

2014-03-07

Związek Powiatów Polskich zachęca do udziału w III edycji Konkursu o Nagrodę Pro Publico Bono “Samorządność dla solidarności” im. M. Dzielskiego. Udział w konkursie może wziąć każdy podmiot społeczeństwa obywatelskiego działający w jakiejkolwiek formie organizacyjnej (bez względu na status formalnoprawny danej organizacji).

więcej

Konkurs MSZ: „Edukacja globalna 2014”

2014-03-06

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania: „Edukacja globalna 2014”. Celem zadania jest realizacja zadań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2014 r.” Oferty należy składać do 26 marca 2014.

więcej

Konkurs PFRON: Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych na terenie Polski

2014-03-03

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że do 31 marca 2014 r. przyjmowane są wnioski o przystąpienie do realizacji „Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych na terenie Polski” w 2014 r.

więcej

Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja