Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych

Stowarzyszenie MRIES powstało w 1997 roku. Jest organizacją wspierającą przedsiębiorczość, lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny oraz restrukturyzację zawodową i gospodarczą Gminy Puszcza Mariańska. Inicjuje i uczestniczy w działaniach, mających na celu rozbudowanie potencjału gospodarczego Gminy i Regionu oraz poprawę jakości życia społeczności lokalnej. Stowarzyszenie to przykład obywatelskiej inicjatywy, która znajduje się ponad podziałami politycznymi i światopoglądowymi.

W ramach Stowarzyszenia, od 1997 r., działa Centrum Przedsiębiorczości i Agrobiznesu, a od 2003 r., Gminne Centrum Informacji. Siedziba MRIES znajduje się w budynku Gminnego Domu Kultury. Organizacja dysponuje nowoczesnym sprzętem biurowym oraz salą komputerową, wyposażoną w 14 stanowisk komputerowych, skonfigurowanych w sieć, z dostępem do Internetu. Prowadzimy szeroką działalność promocyjną i informacyjną na rzecz Gminy i jej mieszkańców. Wydaliśmy album „Wędrówki po Gminie Puszcza Mariańska”, foldery, widokówki i mapę gospodarczą Gminy, a przy współpracy z samorządem gminnym utworzyliśmy stronę internetową (www.puszcza-marianska.pl). Ponadto opracowany został internetowy przewodnik po Gminie. MRIES współuczestniczył w realizacji inicjatywy, podjętej przez Towarzystwo Przyjaciół Puszczy Mariańskiej, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Urząd Gminy Puszcza Mariańska, w wyniku której powstał dodruk książki „Batalion Dworek Armii Krajowej – Puszcza Mariańska 1939-45”, autorstwa Feliksa Waszczykowskiego i Janusza Kłopotowskiego.

Organizujemy spotkania lokalnej społeczności i seminaria. Jednym z przedsięwzięć, cieszących się dużą popularnością są rajdy rowerowe, odbywające się na terenie Gminy. Ważnym elementem działalności MRIES są szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców. Ponadto, przy współpracy z Gminą Puszcza Mariańska, prowadzimy Centrum Kształcenia na Odległość z dostępem do 50 szkoleń e-learningowych o różnorodnej tematyce, począwszy od kursów językowych, poprzez szkolenia przedmiotowe, przygotowujące do matury, skończywszy na szkoleniach zawodowych (m.in. ścieżki kariery, telemarketer czy opiekunka dziecięca). Kompletujemy biblioteczkę anglojęzyczną i ekonomiczną.

Zajmujemy się także promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Pomagamy w przygotowaniu ofert personalnych (CV, list motywacyjny), a także świadczymy usługi w zakresie obsługi biurowej na rzecz społeczności lokalnej. Pozyskujemy fundusze publiczne i prywatne na finansowanie podejmowanych inicjatyw. Prowadzimy doradztwo dla osób, które chcą uruchomić lub rozwinąć działalność gospodarczą (biznesplany, preferencyjne pożyczki, pozyskiwanie środków unijnych).


MRIES podejmuje również starania o nawiązanie współpracy zagranicznej – przez kilka miesięcy stowarzyszenie gościło wolontariuszkę ze Szwecji, zaś Sekcja Sportowa „PUMA” wraz z samorządem lokalnym podjęła wspólne działania z grupą z Lwowa, które poza integracją, przyniosły ciekawą wymianę doświadczeń na temat funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i samorządu. Obecnie Stowarzyszenie aktywnie współdziała z organizacją włoską, realizując obustronną wymianę młodzieży. 

Od czerwca 2008 r. MRIES aktywnie uczestniczy w tworzeniu i prowadzeniu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”, obejmującego swoim działaniem trzy sąsiadujące Gminy: Bolimów, Puszczę Mariańską i Wiskitki.MRIES opracowało również Lokalną Strategię Rozwoju, na której realizację LGD otrzymała środki w ramach Programu Leader.

W październiku 2006 r., działające w ramach MRIES Gminne Centrum Informacji w Puszczy Mariańskiej, zostało nagrodzone w „Konkursie na Wybór Najlepiej Funkcjonującego Gminnego Centrum Informacji na terenie Województwa Mazowieckiego”, ogłoszonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

MRIES jest dobrym przykładem organizacji otwartej na lokalne inicjatywy społeczne, a także stanowi prawdziwe „centrum” Gminy – miejsce, gdzie można skorzystać z Internetu, znaleźć informacje potrzebne do szkoły, coś napisać, szybko wydrukować, poszukać pracy czy też otrzymać materiały promujące Gminę. Lokalna społeczność i instytucje bardzo pozytywnie oceniają przedsięwzięcia podejmowane przez stowarzyszenie i postrzegają je jako ważny element służący mieszkańcom Gminy, będący dla nich przysłowiowym „oknem na świat”.

Opracowanie: MRIES

Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja