Stowarzyszenie obejmuje inicjatywy lokalnych grup, m.in. Sekcji Sportowej PUMA, grupy teatralno-muzycznej „Rapsodia”, Grupy Artystów „U NAS”. Służy im wsparciem merytorycznym, organizacyjnym i technicznym, pomaga w  pozyskiwaniu zewnętrznego dofinansowania, udostępnia subkonto, prowadzi obsługę księgową programów realizowanych przez młodzież. Ponadto wspiera inicjatywy podejmowane przez mieszkańców Gminy. Jedną z nich jest akcja „Mój Nauczyciel”, w ramach której zebrano środki finansowe na budowę nagrobka oraz ufundowanie tablicy pamiątkowej dla wieloletniego nauczyciela matematyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej oraz wychowawcy wielu pokoleń – Jerzego Kosiary. Ponadto z dużym zainteresowaniem spotkała się wystawa prac lokalnych twórców. 

Więcej o działalności lokalnych grup znajdziecie Państwo w zakładce Nasze NGOs.

AktualnościCzłowiek - najlepsza inwestycja