Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych realizuje projektu „Akademia Aktywnego Seniora”,współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). Działania skierowane są do osób po 60. roku życia, mieszkujących w gminach Puszcza Mariańska oraz Wiskitki.

 

 

1) Pierwsze spotkanie z filharmonią z cyklu „Pory roku z Filharmonią” odbyło się w  dniu 12.11.2012 r. na sali danego Domu Kultury i uczestniczyło w nim 27 seniorów. Spotkanie prowadziła Filharmonia Warszawska pt. „Kunszt dawnego tańca – Renesans”. W programie koncertu były wybrane tańce dworskie w oryginalnych, pochodzących z epoki choreografiach i kostiumach oraz muzyka instrumentalna. Prezentacjom wybranych tańców i muzyki tanecznej towarzyszyły rozważania o miejscu i roli tańca w kulturze Renesansu. Po spotkaniu z Filharmonią w odmiennym współczesnym stylu wystąpił zespół wychowanków Zakładu Poprawczego w Studzieńcu. Drugie spotkanie z Filharmonią tym razem Łódzką pt. Kolęduj z nami” odbyło się w Kościele w Puszczy Mariańskiej w dniu 14.12.2012 r. uczestniczyło w nim 29 seniorów oraz dzieci i księża z parafii. Podczas spotkania zabrzmiały kolędy i pastorałki, śpiewane i grane na instrumentach takich jak organy, flet oraz trąbka. Uczestnicy spotkania brali czynny udział, śpiewając takie kolędy jak „Gdy śliczna Panna”, „Gdy się Chrystus Rodzi”. Po występie Filharmonii Łódzkiej wystąpiła lokalna młodzieżowa grupa  muzyczna „Rapsodia” (grupa nieformalna działająca przy MRIES).

2) W dniu 20.11.2012 r. odbyło się spotkanie w ramach cyklu „Ukryta historia”, w którym uczestniczyło 20 osób, przeprowadzone przez Macieja Kucharskiego – mieszkańca gminy, nauczyciela i pasjonatę historii. Tematem spotkania było „Powstanie listopadowe 1830-1831 na terenie Zachodniego Mazowsza”. Omówione zostały przyczyny powstania listopadowego, przebieg powstania w Królestwie Polskim oraz na terenie gmin Puszcza Mariańska, powiatów Skierniewice, Łowicz, Sochaczew. W trakcie spotkania organizatorzy i słuchacze wspólnie zaśpiewali pieśni: „Warszawianka 1831”, „Gdy naród do boju wystąpił z orężem”. Wysłuchano też wierszy Józefa Hieronima Kajsiewicza „29 listopada 1830” Wincentego Pola „Krakusy”, Juliusza Słowackiego „Sowiński w okopach Woli”, Konstantego Gaszyńskiego „Czarna sukienka”, recytowanych przez uczniów miejscowej szkoły. Ważnym elementem spotkania była prezentacja fotografii, umieszczonych na okolicznościowej wystawie. Przedstawione zostały sylwetki dowódców oraz umundurowanie i uzbrojenie żołnierzy.

3) W dniu 12.12.2012 r. odbyło się spotkanie z dietetykiem w ramach cyklu „Zdrowie i kosmetyka”, w którym uczestniczyło 15 osób (frekwencję zakłóciły niesprzyjające warunki pogodowe). Tematem spotkania było „Fakty i mity na temat żywienia i odżywiania”. Spotkanie prowadziła specjalista ds. żywienia Monika Krynicka-Gać.  Podczas spotkania seniorzy dowiedzieli się na temat zasad prawidłowego żywienia osób starszych. W dalszej części spotkania było omówione poszczególne grup produktów spożywczych (na podstawie Piramidy Żywieniowej Instytutu Żywności i Żywienia). Seniorzy obecni na spotkaniu zadawali pytania na temat produktów i sposobu, w jaki można zdrowo się odżywiać.

4) W dniach od 29.02. 2012 r. do 02.12.2012 r. obył się wyjazd studyjny dla seniorów. Wyjazd miał na celu poznanie inicjatyw podejmowanym przez aktywnych mieszkańców miejscowości w woj. podkarpackim oraz zachęcenie do podjęcia działań lokalnie, we własnej miejscowości czy gminie. To był do dziś z entuzjazmem wspominany czas dla 41 seniorów z gmin Puszcza Mariańska i Wiskitki. Wizyta w okolicach Przemyśla pozwoliła też na poznanie wielokulturowości tego miejsca oraz zasobów przyrodniczych miejscowości malowniczo położonych nad Sanem. Mimo napiętego programu uczestnicy dzielnie i z uśmiechem brali udział w kolejnych działaniach proponowanych przez aktywnych i gościnnych organizatorów.

Seniorzy uczestniczyli w wielu spotkaniach z przedstawicielami organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego, poznali m.in. inicjatywę związaną z montażem źródeł energii odnawialnej – kolektorów słonecznych w gminie Kuńkowce czy  wioskę tematyczną „Obarzym wioska szlaków” w gminie Dydnia przygotowaną przez Stowarzyszenie Obarzym 2009.  Odwiedzili również Dom Tradycji  i Kultury powstały w budynku remizy OSP, szkołę w Jabłonce – miejsce międzypokoleniowych spotkań Klubu Seniora oraz Dom Ludowy w Dydni, gdzie swoją siedzibę ma Koło Gospodyń Wiejskich oraz odbywają się spotkania lokalnej społeczności i występy. Wójt gminy Dydnia opowiadał o historii i rozwoju gminy, ale także problemach z jakimi borykają się jej mieszkańcy, przedstawił źródła finansowania podejmowanych inicjatyw społecznych oraz inwestycji infrastrukturalnych. Ciekawostką była m.in. kładka łącząca dwie wsie. Jednym z punktów programu była też miejscowość Dubiecko, gdzie odbyło się spotkanie w Kresowym Domu Sztuki z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej oraz zwiedzone zostało Muzeum Skamieniałości i Minerałów założone przez prywatnego kolekcjonera. Poznanie aktywności lokalnych organizacji i samorządów wpłynęło na zwiększenie poczucia, że wieś może być interesującym miejscem, gdzie można aktywnie działać i  czerpać z tego satysfakcję.

W ramach wizyty studyjnej odbyło się także 5-godzinne szkolenie w zakresie tworzenia się aktywnych grup lokalnych, wolontariatu oraz możliwości podejmowania oddolnych działań na rzecz własnej wsi czy gminy. Seniorów zainteresowało szczególnie możliwość podejmowania aktywności wolontarystycznej w swoim środowisku. Poza szkoleniem i poznaniem dobrych praktyk inicjatyw podejmowanych na terenach wiejskich odwiedzone zostały wspaniałe miejsca, w tym m.in. Przemyśl nocą  oraz Muzeum Dzwonów i Fajek, Zamek Kazimierzowski w Krasiczynie czy Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej.

Wizycie studyjnej przez cały czas towarzyszył dobry humor uczestników i pozytywne nastawienie zarówno na zdobywanie wiedzy, dyskusję w jaki sposób możemy wpływać na własne otoczenie, jaki i poznawanie nowych miejsc – zasobów kulturowych i przyrodniczych Podkarpacia.

 

W ramach projektu zaplanowano szereg spotkań tematycznych:

 - 27 luty spotkanie z cyklu „Zdrowie i uroda”

- marzec warsztaty fotograficzne oraz „4 pory roku z filharmonią”

- kwiecień spotkanie z cyklu „Ukryta historia”

- maj  „4 pory roku z filharmonią” oraz spotkanie z cyklu „Zdrowie i uroda”

- czerwiec spotkanie z cyklu „Zdrowie i uroda”

Serdecznie zapraszamy!!!!

Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja