Działalność MRIES opiera się na pracy społecznej członków. Na bieżąco Stowarzyszeniem kieruje wybierany na trzyletnią kadencję Zarząd w składzie:

Jacek Zawadzki - Prezes Zarządu

Radosław Kwiatkowski- Wiceprezes Zarządu

Bożena Łukasik-Jędrzejewska - Wiceprezes Zarządu

Zofia Ogrodnik - Członek Zarządu

Andrzej Lubecki - Członek Zarządu

 

Funkcje kontrolne sprawuje Komisja Rewizyjna w składzie:

Andrzej Domagała - Przewodniczący

Benedykt Suchecki - Członek Komisji

Henryk Dembrał - Członek Komisji 


 

W dniu 16. lipca 2012 roku odszedł nasz kolega i przyjaciel, dr hab. Krzysztofa B. Matusiak, inicjator, jedn z założycieli i wieloletni Prezes stowarzyszenia Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych.

Pozostanie On na zawsze w naszej pamięci jako wzór oddania lokalnej społeczności oraz bezinteresownej pracy na rzecz rozwoju Gminy Puszcza Mariańska i Regionu.

Poniżej załączamy monografię prezentującą osiągnięcia naukowe i  działalność społeczną naszego Prezesa.
Pliki do pobrania

AktualnościCzłowiek - najlepsza inwestycja