Kontakt


Lokalne Centrum Informacji i Wspomagania

Organizacji Pozarządowych w Puszczy Mariańskiej


 

Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

 

 

Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych


ul. Króla Jana Sobieskiego 1                 

KRS  0000092138                                    

96-330 Puszcza Mariańska 

NIP   836-14-55-217

tel./faks. 46 831 81 09

Skype: Centrum-konsultacje 

Facebook: Lokalne Centrum

REGON  7500083100


  


e-mail: centrum@inicjatywa.info.pl

           konsultacje@inicjatywa.info.pl 

 

                                                     

Nr konta:  Bank Spółdzielczy w Skierniewicach o/Puszcza Mariańska

                   54 9297 0005 0335 6413 2004 001


AktualnościCzłowiek - najlepsza inwestycja