O NAS

Stowarzyszenie MRIES powstało w 1997 roku i jest niekomercyjną organizacją wspierającą przedsiębiorczość i lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny, a także inicjującą i uczestniczącą w działaniach mających na celu rozbudowanie potencjału gospodarczego Gminy i Regionu oraz poprawę jakości życia społeczności lokalnej. Stowarzyszenie to przykład obywatelskiej inicjatywy, która znajduje się ponad podziałami politycznymi i światopoglądowymi.

Skąd pomysł na utworzenie Lokalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Puszczy Mariańskiej?

Pomysł narodził się jako wynik obserwacji sektora pozarządowego naszego Regionu, jego potrzeb oraz podstawowych problemów, do których należy zaliczyć przede wszystkim niską aktywność mieszkańców, w tym zadeklarowanych członków organizacji pozarządowych oraz ograniczony dostęp do specjalistycznego wsparcia, w tym tzw. wsparcia „na miejscu” bez konieczności dojazdu do dużych ośrodków miejskich. Kolejnym problemem jest również ograniczony dostęp do infrastruktury dla prowadzenia inicjatyw obywatelskich oraz niewystarczająca ilość i brak spójnego kierunku działań promujących inicjatywy podejmowane przez lokalne organizacje. Oferta Centrum stanowi odpowiedź na sygnalizowane przez sektor pozarządowy problemy i bariery w rozwoju organizacji.

Celem Lokalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Puszczy Mariańskiej jest zwiększenie potencjału i aktywności lokalnych organizacji oraz zachęcanie do tworzenia nowych inicjatyw obywatelskich, co pozwoli na zwiększenie ilości i zakresu projektów realizowanych na rzecz społeczności lokalnych. Wierzymy, że owocem tych działań będzie poprawa jakości życia, zwłaszcza na terenach wiejskich.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Aktualności

29-06-2018

Startuje konkurs FIO - Mazowsze Lokalnie

Czytaj więcej ...
16-06-2017

Zostań zdobywcą funduszy

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Życzenia Wielkanocne

Czytaj więcej ...
14-04-2017

Seniorzy nie będą siedzieć w domu

Czytaj więcej ...
07-03-2017

FIO-Mazowsze Lokalnie 2017 – można już składać wnioski!

Czytaj więcej ...


Człowiek - najlepsza inwestycja